Deel extra gelden huisartsenzorg (nog) niet besteed

Deel extra gelden huisartsenzorg (nog) niet besteed

Datum: 7 november 2017

Er is komend jaar 200 miljoen beschikbaar voor extra huisartsenzorg, onder andere voor achterstandswijken, kwetsbare ouderen en zwaardere psychische problematiek. Het geld is bedoeld om de toenemende druk op de huisartsen te verlichten. Volgens de LHV en InEen wordt een deel van dit geld niet besteed, omdat enkele zorgverzekeraars deze afspraken niet nakomen. ZN plaatst kanttekeningen bij deze stelling.

Zorgverzekeraars, huisartsen en het ministerie van VWS hebben afgesproken in 2018 extra oog te hebben voor acht knelpunten. In een artikel in de Volkskrant zegt Ella Kalsbeek, voorzitter Landelijke Huisartsenvereniging (LHV): ‘Nu de contracten worden opgesteld, moeten we helaas vaststellen dat een aantal verzekeraars zegt: sorry, dat gaan we niet doen’.
Volgens Martin Bontje, voorzitter van InEen, zijn de zorgverzekeraars verwikkeld ‘in een race om zo min mogelijk geld uit te geven, waarbij het belang van de individuele zorgverzekeraar belangrijker is dan het maatschappelijk belang’.

Niet vrijblijvend
In hetzelfde artikel zegt André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland (ZN), dat hij het probleem erkent en dat niet alle zorgverzekeraars ‘even serieus met de knelpunten aan de slag zijn gegaan’. De problemen concentreren zich bij twee of drie zorgverzekeraars en op drie knelpunten. Hij gaat in overleg met deze verzekeraars en wil daarbij ‘het grensje’ opzoeken van wat hij als branchevoorzitter kan doen. ‘Ik wil en kan en mag niet achter de inkoopgegevens van zorgverzekeraars aan. Maar als ik namens de branche mijn handtekening onder een akkoord zet, is dat niet vrijblijvend.’

Reactie ZN
Ook ZN laat weten in een bericht op haar site dat waar de afspraken onvoldoende worden nagekomen, partijen daarop moeten worden aangesproken. Maar ZN stelt in dat bericht tevens vast dat zorgverzekeraars in veel regio’s gehoor geven aan de inhoudelijke afspraken uit het akkoord tussen huisartsen en zorgverzekeraars. Ze schrijft: Het kan niet zo zijn dat bij voorbaat ook de maximale financiële groeiruimte voor 2018 wordt opgeëist.

ZN constateert in haar berichtgeving dat LHV en InEen bij herhaling stellen dat er 200 miljoen ‘op de plank’ blijft liggen. Dat is onjuist, aldus ZN. “Met het budgettair kader geeft VWS aan wat er maximaal mag worden uitgegeven aan huisartsenzorg. Dat is de absolute limiet. LHV en InEen lijken nu bij voorbaat de maximale groeiruimte te willen opmaken, terwijl in de contracten tussen huisartsen en zorgverzekeraars vooral wordt gekeken naar welke investeringen daadwerkelijk nodig zijn om de zorg voor specifieke groepen te verbeteren.”

Verantwoordelijkheid bij huisartsen en zorgverzekeraars
Met als laatste zin (die vast discussie zal oproepen) dat ZN vindt “dat de verantwoordelijkheid voor deze afspraken ligt bij de huisartsen en zorgverzekeraars zelf en niet bij de landelijke brancheorganisaties.”

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *