OZOverbindzorg scoort in GezondVeluwe

OZOverbindzorg scoort in GezondVeluwe

Datum: 2 januari 2017

nienke_van_kammenEEN JAAR LATER – Deel 5 – In het najaar van 2015 berichtte Zorgenz over de opmars van OZOverbindzorg. Vanaf halverwege 2016 wordt dit communicatieplatform ook ingezet bij het project rond kwetsbare ouderen in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. In een interview op GezondVeluwe vertelt wijkverpleegkundige Nienke van Kammen over het nut van een open communicatie tussen cliënten, mantelzorgers en zorgverleners.

Als wijkverpleegkundige bij Icare is Nienke van Kammen vanaf de start betrokken bij de lokale ouderenteams in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. “Onlangs heb ik zelf ook ervaren hoe fijn het is als de afstemming rondom een oudere en hun mantelzorgers beter is gestroomlijnd. Ik ging langs bij een oudere mevrouw in Putten die intensievere zorg nodig had. Als wijkverpleegkundige ben ik verantwoordelijk voor de benodigde verpleging en verzorging. Samen met de huisarts en haar kinderen hebben we een lijst gemaakt van acties die nodig zijn voor de zorg. Met toestemming van de direct betrokkenen hebben we ter ondersteuning van de communicatie het systeem OZOverbindzorg in gebruik genomen. In dit systeem zijn alle acties zichtbaar en ook wie wat doet.”

Duidelijke rolverdeling
“Het voordeel is dat ook de kinderen van deze mevrouw kunnen zien welke acties we hebben afgesproken. Er is een duidelijke rolverdeling. Voor deze oudere mevrouw heeft de huisarts bijvoeding voorgeschreven, maar ik kom er achter dat de machtiging hiervoor nog niet bekend is bij de apotheek. Via het systeem heb ik contact gehad met de huisarts en is de machtiging alsnog afgegeven aan de apotheek. Met het systeem OZOverbindzorg is afstemming met de andere betrokken zorg- en welzijnverleners eenduidiger. Het ondersteunt mijn coördinerende rol als wijkverpleegkundige en geeft me de gelegenheid om de eigen regie van de ouderen en hun netwerk beter te ondersteunen.”

Een brede blik
“Vanuit mijn rol als wijkverpleegkundige hou ik de vinger aan de pols bij kwetsbare ouderen”, vervolgt Nienke van Kammen. “Ik heb een duidelijke signaalfunctie door mijn laagdrempelige contact met de oudere en hun mantelzorgers. Ik zet hierbij ook in op preventie en het voorkomen van verergering. Met het ouderteam kijken we vanuit een brede blik naar de kwetsbare ouderen. Dit is nodig omdat ouderen steeds langer thuis wonen. We hebben te maken met complexere vraagstukken. Deze vraagstukken bespreken we met elkaar: ‘Hoe komt het dat deze oudere mevrouw vaak valt? En wat kunnen we er aan doen om dit te voorkomen? ’ We hebben hierbij ook de mogelijkheid om advies en ondersteuning van een specialist ouderengeneeskunde in te schakelen. De specialist ouderengeneeskunde heeft veel kennis op het gebied van ziekten en aandoeningen van kwetsbare ouderen zoals revalidatie, dementie en eenzaamheid.”

Als een lopend vuurtje
“Ik vind het bijzonder om te zien hoe het enthousiasme over onze samenwerking als een lopend vuurtje in de regio groeit. We zijn in september met een aantal huisartsenpraktijken gestart en je merkt, dat OZOverbindzorg onder zorg- en welzijnaanbieders steeds meer een begrip wordt. Een werkwijze waarbij de wensen en behoeften van de oudere en hun mantelzorgers centraler komt te staan.”

gezondveluwe_zorgenzGezondVeluwe streeft naar meer regie
GezondVeluwe is in juni 2016 gestart met de samenwerking rondom de zorg en ondersteuning voor ouderen in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Samen met gemeenten, zorg- en welzijnorganisaties wordt gewerkt aan meer regie voor ouderen zodat ze vitaal ouder kunnen worden. Het gaat er ook om de ervaren kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren, waarbij wordt uitgegaan van de behoeften van de ouderen en hun mantelzorgers. OZOverbindzorg is een onderdeel van dit programma van GezondVeluwe. Zie ook het bericht op Zorgenz van 2 juni 2016. Meer informatie over de ouderenzorg van Gezond Veluwe op www.gezondveluwe.nl/wat-we-doen/ouderenzorg.

OZOverbindzorg ontstond in Salland (zie Zorgenz d.d. 14 september 2015). Eind 2016 kent het communicatieplatform bijna 10.000 gebruikers: ruim 3.000 cliënten, circa 4.000 zorgprofessionals en bijna 2.500 mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers. Met vier ziekenhuizen is een overeenkomst gesloten. De provinciegrenzen zijn verlaten, wat blijkt uit samenwerkingsverbanden in gemeenten als Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Putten, Zeewolde, Kerkrade, Helmond, Achtkarspelen in Friesland en Zuidplas in Zuid-Holland.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *