Lokale ouderenteams Noord-Veluwe en Zeewolde

Lokale ouderenteams Noord-Veluwe en Zeewolde

Datum: 2 juni 2016
noord_veluwe_zorgenz

De feestelijke ondertekening van de intentieverklaring Samenwerking rondom (kwetsbare) ouderen. (Foto: GezondVeluwe)

In de regio Noord-Veluwe en Zeewolde hebben gemeenten en zorgorganisaties op 1 juni jl. het voornemen uitgesproken om de zorg en ondersteuning rondom kwetsbare ouderen meer in samenwerking op te gaan pakken.  Het programma GezondVeluwe biedt zorg en ondersteuning die aansluit bij de behoeften van de ouderen en hun mantelzorgers, dichtbij de thuissituatie waar het kan.

Roland Ekkelenkamp, directeur huisartsencoöperatie Medicamus, vertelt: “De afgelopen jaren hebben we als gemeenten en huisartsen al goede stappen gezet in de samenwerking rondom ouderen. In de regio is de vergrijzing hoger dan landelijk. Met de intentieverklaring rondom ouderen gaan we een stap verder in het belang van de kwetsbare ouderen en hun omgeving. In de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde gaan we samenwerken met lokale ouderenteams en een digitaal communicatiesysteem. Daarbij komt er meer aandacht voor activiteiten voor het behoud van gezondheid en welbevinden van ouderen.”

Zelfstandig thuis wonen
Wethouder Ard Kleijer van de gemeente Putten in Noord-Veluwe vult aan: “Met de inzet van de lokale ouderenteams willen we de ouderen en hun mantelzorgers ondersteunen bij het zo lang en prettig mogelijk zelfstandig thuis wonen. In de teams verbinden we de verschillende professionals rondom de oudere met elkaar zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige, de ouderenadviseur, de apotheker, de diëtiste, de Wmo-consulent of de geriater van het ziekenhuis. Inspiratie voor deze vorm van samenwerken hebben we gehaald uit het model SamenOud, dat partners rondom ouderenzorg in wonen, welzijn en zorg met elkaar verbindt en het welbevinden van de oudere centraal stelt.”

Directe communicatie
Anouk Bettman, kaderhuisarts ouderenzorg, geeft aan dat alle vijf gemeenten eind 2017 gebruik willen maken van het digitaal communicatiesysteem OZOverbindzorg (Zie bericht op Zorgenz d.d. 14 september 2015). “Hiermee kunnen de zorgverleners in Noord-Veluwe en Zeewolde, de ouderen en hun mantelzorgers eenvoudig met elkaar communiceren. De oudere en hun mantelzorgers staan centraal, zij bepalen wie toegang tot het systeem krijgt en hebben daarmee de regie in handen. De betrokken zorgverleners rondom de oudere hebben snelle en directe lijnen met elkaar. Hierdoor kunnen we de zorg en ondersteuning beter afstemmen, meer kwaliteit bereiken en crisissituaties proberen te voorkomen.”

Actief en gezond ouder worden
“Voorkomen is altijd beter dan genezen”, voegt Nathalie Koopman van Zorgbelang Gelderland toe. “In elke gemeente van Noord-Veluwe en Zeewolde willen we, op basis van onderzoek naar de behoeften van ouderen en hun omgeving, activiteiten gaan ontwikkelen gericht op vitaal en gezond ouder worden. Dit doen we uiteraard met de ouderen, in samenwerking met hun naasten en de lokale organisaties.“
De samenwerkingspartners die op 1 juni de intentieverklaring ‘Samenwerking rondom (kwetsbare) ouderen’ hebben getekend zijn: Medicamus Zorg BV, Gemeente Ermelo, Gemeente Harderwijk, Gemeente Nunspeet, Gemeente Putten, Gemeente Zeewolde, Regio Noord-Veluwe, Icare, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Ziekenhuis St Jansdal, Coloriet en Woonzorg Unie Veluwe.
De intentieverklaring is onderdeel van het programma GezondVeluwe, dat beoogt samen met de partijen in de regio, de gezondheidszorg en de ondersteuning van de 150.000 inwoners in de regio duurzaam te organiseren; “Goede en betaalbare zorg op de juiste plek”.

Raedelijn, de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor Midden-Nederland, verzorgt het programmamanagement van dit populatiegerichte programma Gezond Veluwe.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *