Zelfstandige bevoegdheden physician assistant en verpleegkundig specialist

Zelfstandige bevoegdheden physician assistant en verpleegkundig specialist

Datum: 14 september 2017

Na een experiment van vijf jaar is de zelfstandige bevoegdheid van de physician assistant en de verpleegkundig specialist in de Wet BIG geregeld. Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 7 september jl. kreeg minister Schippers hiervoor brede steun. Per 1 januari 2018 gaat de wetswijziging in.

In 2012 begon een proef met physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS). Zij worden opgeleid om taken van artsen over te nemen, zowel medische taken als organisatorische. Evaluatieonderzoeken van het experiment tonen aan dat de inzet van de PA en VS leidt tot doelmatige en kwalitatief goede zorg. Daarom legt demissionair minister Schippers nu in de wet vast welke medische handelingen deze zorgprofessionals zelfstandig mogen verrichten.

Zelfstandige bevoegdheden
Vanaf 1 januari 2018 krijgen PA’s en VS’en een permanente zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van een aantal voorbehouden handelingen. Zelfstandige bevoegdheid betekent dat de professional zelfstandig een diagnose kan stellen en een behandeling kan starten. Daar maken ze samenwerkingsafspraken over met arts-specialisten. Het gaat om handelingen die aan een aantal voorwaarden voldoen en meestal worden uitgeoefend volgens richtlijnen en protocollen. Daarnaast zijn het handelingen waarvan de risico’s te overzien zijn, een routinematig karakter hebben en van een beperkte complexiteit. Het gaat om:
• Katheterisaties
• Heelkundige handelingen
• Injecties
• Puncties
• Voorschrijven van ur-geneesmiddelen
• Endoscopieën
• Electieve, elektrische cardioversie
• Defibrillatie

Meer inzet in ggz en eerste lijn
In de ouderenzorg en in de ggz wordt nog weinig gebruik gemaakt van PA’s en VS’en. Dat concludeerden de onderzoekers van het RadboudUMC en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen in hun onderzoek naar taakherschikking in de ouderenzorg. De inzet van hoogopgeleide professionals, zoals PA’s en VS’en, kan een belangrijke bijdrage leveren in de wachtlijstproblematiek van de ggz en eveneens leiden tot vermindering van de druk op de zorg voor kwetsbare ouderen. Zie ook het artikel dat ZorgenZ hierover heeft geschreven.

Minister Schippers gaat in gesprek met de NZa over de belemmeringen voor het inzetten van deze professionals. Verder verzoekt de minister het Capaciteitsorgaan onderzoek uit te voeren naar het aantal opleidingsplaatsen voor PA’s en VS’en, om meer zicht te hebben op het aantal benodigde opleidingsplekken voor de toekomst.

 

(foto Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *