Kritiek op diagnostische inkoop van VGZ

Kritiek op diagnostische inkoop van VGZ

Datum: 4 oktober 2019

Huisartsenlaboratoria, huisartsen, LHV en InEen zijn verontrust over het inkoopbeleid van VGZ voor diagnostiek en trombosezorg. Per GHOR-regio heeft VGZ een regievoerder aangewezen, op basis van een offertetraject. Dat beleid doorkruist bestaande regionale afspraken en samenwerkingsrelaties. Zo heeft de verzekeraar het contract met diagnostisch centrum Star-SHL in Etten-Leur opgezegd. Ze wil verder met de laboratoria van het Amphia Ziekenhuis in Breda en Bravis in Roosendaal. Brabantse huisartsen zijn ontzet over dit besluit. InEen en LHV hebben een brandbrief gestuurd naar VGZ. En Star-SHL start een kort geding.

Veel huisartsen in West-Brabant werken al jarenlang naar volle tevredenheid samen met Star-SHL. Gezien het besluit van VGZ dreigen ze patiënten te adviseren te switchen naar een andere verzekeraar. Huisarts Hubert Suijkerbuijk zegt in BN De Stem: “Als VGZ dit plan doorzet, wordt het een enorme puinhoop. Dan moet ik dus eerst aan een patiënt gaan vragen waar hij is verzekerd, voordat ik kan doorverwijzen. Maar belangrijker nog is dat de zorg er kwalitatief op achteruit gaat. Met Star-SHL werken we als huisartsen uitstekend samen. Dat gaat verder dan alleen labuitslagen. Onze ICT-systemen zijn op elkaar afgestemd, we gebruiken testmateriaal van hen.” De cliëntenraad van trombosepatiënten van Star-SHL heeft ook haar bezorgdheid geuit over de plannen. Terecht, volgens Suijkerbuijk. “Er bestaat nu een fijnmazig netwerk van prikposten in West-Brabant. Ik kan me niet voorstellen dat de ziekenhuizen die straks allemaal overnemen. De patiënt zal voor bloed prikken straks verder weg moeten.”

Star-SHL begrijpt niet dat VGZ, juist om die versnippering tegen te gaan, met Amphia en Bravis in zee wil. “Star-SHL is het meest efficiënte, grootste diagnostisch laboratorium van Nederland, met de allernieuwste apparatuur. Wij bedienen 2.000 huisartsen met meer dan 2 miljoen labaanvragen per jaar”, stelt een woordvoerder. De maat is nu dus vol en Star-SHL start een kort geding.

Brief LHV en InEen
LHV en InEen verwachten met het nieuwe inkoopbeleid van VGZ eveneens ongewenste effecten voor patiënten, voor huisartsgeneeskundige zorg en voor de zorgvuldig opgebouwde samenwerkingsrelatie(s) op het gebied van diagnostiek in grote delen van het land. Ze hebben al veel verontruste reacties van huisartsen ontvangen en hebben daarom gezamenlijk een brief gestuurd naar VGZ.

Daarin melden ze dat ze zich grote zorgen over de kwaliteit, de beschikbaarheid en openingstijden van bloedafnamelocaties en de service aan de huisartsenpraktijk in de vorm van oproepdiensten, digitaal aanvragen, online inzage uitkomsten, prikposten in de praktijk, mogelijkheden voor huisartsen om zelf bloed af te nemen of de beschikbaarheid van vingerprikbepalingen (PoCT). LHV en InEen vragen in de brief garanties voor de werkbaarheid en continuïteit van diagnostiek voor VGZ-verzekerden. Ze verwachten dat VGZ ingaat op hun verzoek voor overleg op korte termijn.

Botte bijl
Ook de SAN, de branchevereniging voor centra voor medische diagnostiek, heeft VGZ een brief gestuurd. Daarin noemt de SAN het VGZ-beleid ‘een botte bijl op de wortels van de integrale diagnostiek’. De Cliëntenraad Trombosediensten Nederland maakt zich eveneens zorgen over het beleid.

Reactie VGZ: zinniger organiseren
Coöperatie VGZ vindt het noodzakelijk om de eerste- en tweedelijns diagnostiek doelmatiger in te richten. “Daarom voeren wij al sinds 2014 actief beleid op dit dossier. Destijds heeft het veld aangegeven zelf deze handschoen te willen oppakken. Echter, anno 2019, is er nog steeds sprake van een fors capaciteitsoverschot, grote versnippering en grote verschillen in prijs en kwaliteit tussen aanbieders. VGZ wil dit anders en zinniger organiseren”, aldus VGZ-woordvoerder Jascha Hagendoorn. Hij vervolgt: “Met ons offertetraject, dat uitgaat van een objectieve regio-indeling, hebben wij een grote stap gezet op de weg naar schaalvergroting in een gelijk speelveld. Met als einddoel één verantwoordelijke partij voor integrale digitale diagnostiek per regio.”

Het komt de komende weken vooral aan op goede onderlinge communicatie, heldere verwachtingen over en weer en oog voor samen op te lossen knelpunten, stelt Hagendoorn. “Aanbieders die de opdracht krijgen, hebben zich bijvoorbeeld gecommitteerd aan het in stand houden of neerzetten van een vergelijkbaar fijnmazig (prik)netwerk. Belangrijk daarbij is dat de huisartsen zo goed mogelijk betrokken worden bij de overgang naar de nieuwe situatie. Het antwoord op veelgestelde vragen kunnen zij makkelijk vinden op onze website.”

Daarnaast heeft VGZ een webpagina met haar motivatie voor en informatie over haar wijze van inkoop van integrale digitale diagnostiek. Evenals een pagina met meer informatie over het offertetraject en de uitkomst.

Aantal inschrijvingen ongeldig verklaard
Overigens: op 11 oktober heeft VGZ bekend gemaakt dat er voor 9 regio’s een integrale regievoerder is geselecteerd, maar dat in een aantal van de overige regio’s sprake was van een ongeldige inschrijving. Daarom zijn de inschrijvingen van deze voorlopige winnaars alsnog ongeldig verklaard en van het offertetraject uitgesloten.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *