Huisartsen geven VGZ een 4,1

Huisartsen geven VGZ een 4,1

Datum: 17 december 2019

Huisartsen geven VGZ een 4,1: het laagste cijfer van alle grote zorgverzekeraars. Zorgwekkend, want VGZ heeft maar liefst 23 procent van de markt in handen, ofwel 350.000 verzekeraars. En dat betekent een sterke inkoop- en sturingsmacht. Terwijl veel zorgverleners de opstelling van de zorgverzekeraar zo onder de maat vinden dat ze overwegen om nieuwe patiënten met een VGZ-polis niet meer aan te nemen. 

Twee huisartsen uit Son en Breugel hebben dat al gedaan. De reden is dat VGZ bij onderhandelingen over een nieuw tweejarig contract bezuinigingen wil doorvoeren op de zorg voor ouderen en de ggz. Huisarts Luc Maartense overweegt deze stap ook te zetten. “Een lastig besluit, maar wij worden in een hoek gedrongen waar wij niet anders kunnen. De huisarts wordt het afvalpuntje van de gezondheidszorg.” VGZ zegt in een reactie dat de onderhandelingen lopen.

Specialistische ziekenhuis en ggz-zorg
Problemen met VGZ zijn er niet alleen in de eerste lijn. Zo speelde er de laatste weken een onderhandelingsconflict tussen zorgverzekeraar VGZ en ggz-instelling Parnassia in Den Haag. De ggz-instelling had een patiëntenstop ingesteld voor klanten van VGZ, omdat deze verzekeraar niet meer voor patiënten wilde betalen vanwege het budgetplafond. Inmiddels was het conflict zo hoog opgelopen dat de zorgtoezichthouder NZa heeft ingegrepen. Opvallend: Het is een uitzondering dat de NZa op deze manier direct partijen bij elkaar roept. Parnassias heeft de patiëntenstop opgeheven en VGZ moet van de NZa realistische tarieven betalen voor de behandelingen. Voor 2020 zullen partijen de onderhandelingen vervolgen.

Ook het academische ziekenhuis UMCG in Groningen heeft het personeel gemeld dat het met alle verzekeraars een contract heeft, behalve met VGZ. „Er is op dit moment een te groot verschil tussen wat VGZ biedt en wat voor het UMCG een redelijke en noodzakelijke vergoeding is voor de hoogwaardige zorg die wij leveren.”

Diagnostiek en trombosezorg
In het najaar was er ook onrust over het inkoopbeleid van VGZ voor diagnostiek en trombosezorg. Voor een aantal regio’s, gebaseerd op de GHOR-indeling, heeft ze een regievoerder aangewezen. Ook dat leidde tot veel commotie. Zie het artikel hierover op ZorgenZ.

Succesvol huisartsenpilot on hold
Dan is er nog de situatie in Limburg, waarover Skipr afgelopen week heeft bericht. Dat betreft het on hold zetten van de succesvolle pilot waarin huisartsen meer tijd hebben voor de patiënt. Daardoor is het aantal doorverwijzingen naar het ziekenhuis afgenomen. Een goede zaak, zou je zeggen. Maar: dat verhoogt de druk op het ziekenhuis die juist omzet nodig heeft. VGZ wil daarom vooralsnog pas op de plaats maken. Overigens: de weigering de pilot uit te breiden betekent niet dat de verzekeraar de waarde ervan niet ziet. “Wij zien hier zeker de meerwaarde van in, het is wat ons betreft een kwestie van timing”, aldus de woordvoerder van VGZ.

Meedenkmentaliteit ontbreekt
Voorzitter Ella Kalsbeek zegt in een artikel in NRC: “Er is bij VGZ geen meedenkmentaliteit. Als een huisarts een probleem heeft, bijvoorbeeld dat andere huisartsen in een dorp stoppen, is er vaak geen gelijkwaardig contact met VGZ mogelijk. De verzekeraar heeft zoiets van: los het maar op.”

Reactie VGZ
VGZ-voorzitter Tom Kliphuis zegt in een reactie: “Er moet iets gebeuren en dat doet soms pijn. Een transitie is écht meer dan een project of een simpele innovatie. Het is nadenken over hoe het in de zorg anders kan en moet. Als we niets doen, is het de vraag of wij, onze kinderen en kleinkinderen straks nog de zorg kunnen krijgen die nodig is.”

VGZ stelt dat ze gemiddeld een tientje per patient per praktijk meer betaalt aan huisartsenzorg dan andere zorgverzekeraars en dat ze momenteel 1,5 miljoen euro investeert bij zo’n 80 huisartsen voor de pilot ‘meer tijd voor de patiënt’. Tevens vermeldt de zorgverzekeraar dat ze in regio’s waar ze marktleider is, zoekt naar oplossingen bij problemen in huisartsenpraktijken, zoals werkdruk, pensionering of continuering van praktijken.

Lees hier de reactie van VGZ op het artikel in NRC.

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *