De nieuwe naam is Star-SHL

De nieuwe naam is Star-SHL

Datum: 4 april 2017

star_shl_zorgenzDe eerstelijns diagnostische centra Star-MDC en SHL-Groep zijn vanaf 1 april 2017 juridisch gefuseerd in Star-SHL. Deze krachtenbundeling, de trombosedienst SRTB inbegrepen, maakt een verbreding van diensten en een versnelling van innovatie mogelijk.

De nieuwe organisatie wil efficiënter werken en beter in staat zijn om te gaan met ontwikkelingen in de zorg. Met als resultaat een duurzame verbetering van dienstverlening en ondersteuning aan zorgverleners en patiënten op het gebied van kwalitatief hoogstaande medische diagnostiek. Een belangrijk speerpunt van de nieuwe organisatie is het verder ontwikkelen van de digitalisering van dienstverlening in de zorgketen. Het doel daarvan is een betere ontsluiting voor de zorgverlener en patiënt. In dit proces van verdere digitalisering stelt de fusieorganisatie zich nadrukkelijk op als verbinder van alle betrokken partijen.

Zorgprofessionals ontzorgen
Na de fusie ontstaat een tweehoofdig, collegiale Raad van Bestuur, bestaande uit Jeroen Bos (voorzitter) en Astrid van der Put. Jeroen Bos: “Door de ontwikkelingen in de zorg hebben zorgverleners en patiënten behoefte aan kwalitatief hoogstaande dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Dankzij de integratie van laboratorium- en ondersteunende werkzaamheden werken we efficiënter en kunnen we meer investeren in innovatie, onze medewerkers en nieuwe producten en markten. Zo zijn we beter in staat onze klanten, zoals huisartsen en verloskundigen, voor wie de werkdruk alleen maar toeneemt, verder te ontzorgen. Met deze fusie zetten we een belangrijke stap voorwaarts richting een toonaangevende en toekomstbestendige organisatie voor medische diagnostiek en ondersteuning in de praktijk van eerstelijns zorgprofessionals.”

Zorgvuldig en stapsgewijs
Astrid van der Put: “De samenvoeging van beide organisaties, die is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de betrokken medezeggenschapsorganen, gebeurt zorgvuldig en stapsgewijs. En altijd vanuit de gedachte dat het belang van onze klanten en medewerkers voorop staat. Dit betekent dat er op korte termijn niets verandert in de dagelijkse samenwerking en dienstverlening met zorgverleners en patiënten. Ze blijven profiteren van de snelle, betrouwbare en kwalitatief hoogstaande medische diagnostiek voor de gezondheidszorg. En altijd dicht bij patiënten, huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners, want ook ons netwerk van locaties en diagnostische centra blijft intact. Een ander speerpunt is de verkenning van nieuwe consumentendiensten om diagnostische informatie digitaal op een veilige en verantwoorde wijze toegankelijk te maken voor consumenten.”

Een belangrijk speerpunt van de nieuwe organisatie is het verder ontwikkelen van de digitalisering van dienstverlening in de zorgketen.

(Fotografie: Star-SHL)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *