Nieuwe Visie Huisartsenzorg voor ouderen

Nieuwe Visie Huisartsenzorg voor ouderen

Datum: 3 oktober 2017

Het NHG, de LHV en de expertgroep LAEGO hebben in samenwerking met InEen een visie op huisartsenzorg voor ouderen ontwikkeld. Deze visie bestaat uit drie delen: Passende Zorg, Werkbare Zorg en Toekomstige Zorg. Pro-actieve, samenhangende en persoonsgerichte zorg kan alleen gegeven worden als er voldoende tijd en middelen en goede lokale netwerkpartners en voorzieningen zijn.

Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen komt de huisartsenzorg voor ouderen steeds meer onder druk de staan. Daarom hebben deze organisaties een visie ontwikkeld op huisartsenzorg voor ouderen. Ze laten een ambitieus beeld van de huisartsenzorg voor deze patiëntengroep zien. Zo geven zij richting aan de invulling van passende zorg, werkbare zorg en toekomstige zorg.

Anticipeer op intensieve fase
Zorg voor ouderen komt in de loop van de tijd vaak in een intensieve fase. In die fase zijn naast de huisarts ook verschillende andere zorgverleners betrokken. Ook persoonlijke keuzes van de oudere hebben veel invloed op de zorg. Anticiperen op deze fase geeft zowel de patiënt als de zorgverleners rust. Zo krijgen ouderen ook in de toekomst de persoonsgerichte zorg die zij nodig hebben.

Passend, Werkbaar en Toekomstig
De Visie Huisartsenzorg voor ouderen bestaat uit drie delen: Passende zorg, Werkbare zorg en Toekomstige zorg. Passende zorg belicht de inhoudelijke aspecten van de huisartsenzorg voor ouderen, Werkbare zorg belicht de organisatorische aspecten en Toekomstige zorg vraagt aandacht voor de ontwikkelingen en innovaties in de huisartsenzorg.
Het visiedocument biedt inhoudelijke en organisatorische aanknopingspunten voor de zorg voor alle ouderen. Extra aandacht is er voor ouderen met complexe problematiek. Ook biedt het visiedocument een praktisch overzicht van websites, organisaties en materialen voor de dagelijkse zorg voor ouderen.

Knelpunten versterking eerste lijn
Met de toenemende druk op de huisartsenvoorziening groeit de noodzaak tot versterking, groei en innovatie van de eerste lijn. De belangrijkste knelpunten bij structurele versterking van de eerste lijn zijn:
= beschikbaarheid van voldoende niet-patiëntgebonden tijd;
= mogelijkheden voor duurzame financiering;
= landelijke aanpak voor verbetering van dossiervorming en gegevensuitwisseling binnen de eerste lijn en met tweede lijn en andere zorg- en welzijnsdomeinen.

Randvoorwaarden
Goede huisartsenzorg bieden aan ouderen kan niet zonder dat er voldaan is aan randvoorwaarden:
= voldoende tijd en middelen
= goede lokale netwerkpartners en lokale voorzieningen
= voldoende competent personeel binnen de praktijk en in het netwerk.
Alleen dan is het mogelijk om proactieve, persoonsgerichte en samenhangende zorg te bieden aan ouderen.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *