Huisartsen en doktersassistenten: politici, steun ons en doe iets

Huisartsen en doktersassistenten: politici, steun ons en doe iets

Datum: 29 oktober 2019

Twee beroepsgroepen laten weer van zich horen. De huisartsen komen met een hartenkreet: steun de huisartsen in het goed kunnen uitvoeren van hun kerntaken en belast ze niet met zorgtaken en verantwoordelijkheden die elders thuishoren. Hun doktersassistenten liggen wakker van de patiëntveiligheid die gevaar loopt. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) heeft de leden van de vaste Kamercommissie VWS een petitie aangeboden, waarin ze vragen om passende maatregelen, zoals het geven van meer medisch-inhoudelijke taken aan de assistenten.

Huisartsen zijn duidelijk in hun oproep: de patiëntgerichte en bewezen effectieve huisartsenzorg komt in de knel. Daarom vragen negen vertegenwoordigers van de huisartsen aan de politiek om de huisartsen te steunen, zodat de huisartsenzorg toegankelijk blijft voor alle Nederlanders en het een aantrekkelijke sector blijft om in te werken.
Ze liggen wakker van de werklast die de zorg belemmert voor (kwetsbare) patiënten en het tekort aan huisartsen en ondersteunend personeel. De 24/7 continuïteit van huisartsenzorg staat onder druk en investeringen in Organisatie & Infrastructuur (O&I) blijven uit.

Wat vragen ze?
Laat huisartsen doen waar ze goed in zijn, zeggen ze. Huisartsen hebben vastgesteld wat ze wel en wat ze niet kunnen doen binnen hun mogelijkheden en competenties. Patiënten hebben recht op de juiste zorg op de juiste plek. Geef huisartsen de oplossingen in handen. Voor de belangrijkste knelpunten in de huisartsenzorg hebben huisartsenorganisaties, overheid, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers heldere afspraken gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. ‘Help ons met de snelle realisatie van de afgesproken oplossingen, zodat we de urgente knelpunten in de huisartsenzorg het hoofd kunnen bieden.’

Ondertekenaars Hartenkreet van de huisarts:
InEen, Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH), Het Roer Moet Om (HRMO), Huisartsopleiding Nederland (HON), Huisarts van de Toekomst, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), VPHuisartsen.

 

Petitie doktersassistenten
Ook de doktersassistenten hebben te maken met een hoge werkdruk door het personeelstekort, regeldruk en complexe zorgvragen. Vacatures zijn steeds lastiger in te vullen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. Net zoals in het rapport De stand van de zorg 2019’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert de NVDA dat de toegankelijkheid van huisartsenzorg in de regio onder druk komt te staan door het tekort aan personeel. Het risico is reëel dat door het tekort aan doktersassistenten de sollicitatie-eisen worden verlaagd, om vacatures te vullen. Dat komt de kwaliteit van zorg niet ten goede. Vanwege het tekort aan doktersassistenten en triagisten wordt er een beroep gedaan op zelfstandigen, medisch studenten en uitzendkrachten. Dit leidt in een aantal gevallen tot minder binding met en kennis over patiënten en minder goed op elkaar ingewerkte teams.
De NVDA constateert ook dat steeds meer doktersassistenten na het behalen van hun diploma een vervolgopleiding kiezen en niet instromen in het beroep, omdat een hbo-opleiding kennelijk aantrekkelijker lijkt.

 

Wat willen ze?
Geef de doktersassistent in het kader van de taakherschikking meer medisch-inhoudelijke taken. Verruim samen met zorgverzekeraars de financiële mogelijkheden om extra doktersassistenten aan te nemen en daarmee de werkdruk te verlagen.

Verplichte inschrijving
Mogelijk wordt de Wet BIG vervangen door de Wet op de Bekwaamheden in de Individuele Gezondheidszorg. In het advies van de Raad voor de Volksgezondheid dat deze vervanging voorstelt, wordt niets geregeld voor de doktersassistent. Van bescherming van de opleidingstitel is geen sprake. Vooruitlopend op mogelijke wetgeving onderzoekt de NVDA of er steun is voor een verplichte inschrijving van alle doktersassistenten in het Kwaliteitsregister Doktersassistent in combinatie met een openbaar individueel bekwaamhedenportfolio. Daarmee wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening voor derden inzichtelijk gemaakt en ook bewaakt. Dat komt de patiëntveiligheid ten goede.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *