Mag zorgaanbieder advies geven over zorgverzekeraar?

Mag zorgaanbieder advies geven over zorgverzekeraar?

Datum: 9 januari 2020

In de laatste weken van het jaar was er veel commotie op de sociale medica over de opstelling van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op haar site staat namelijk de volgende tekst. ‘De NZa waarschuwt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken over hun zorgverzekering. We zien dat sommige zorgaanbieders mensen adviseren om over te stappen en ongerust maken als ze dit niet doen. Als zij hier niet mee stoppen, zullen wij maatregelen nemen. Dat kan leiden tot een boete.’ Zorgverleners reageerden furieus. Hoe kunnen patiënten kiezen, als zorgverleners niets mogen adviseren, terwijl zorgverzekeraars wel reclame mogen maken?

De NZa op haar site: ‘De afgelopen weken zijn er meerdere voorbeelden in het nieuws gekomen van zorgaanbieders die patiënten waarschuwen om geen polis af te sluiten bij een bepaalde zorgverzekeraar. In zulke gevallen kan sprake zijn van misleiding. We roepen zorgaanbieders en zorgverzekeraars op om discussies over de zorginkoop niet over de rug van patiënten te voeren. Voorbeelden van misleiding zijn zorgaanbieders die op hun website of op posters in spreekkamers subjectieve of eenzijdige informatie geven over een zorgverzekeraar. Hierdoor worden patiënten op het verkeerde been gezet. We verwachten dat zorgaanbieders objectief en feitelijk informatie verstrekken over zorg en het al dan niet hebben van een contract met een verzekeraar.’

Reactie zorgaanbieders
De vraag is of het over misleiding gaat. Zorgaanbieders stellen nadrukkelijk van niet. Ze vermelden dat ze patiënten informatie geven over wat het beleid van een zorgverzekeraar kan betekenen en dat die informatie gebaseerd is op praktijkervaring. De vraag is dus of het dreigen met een boete juridisch gezien wel terecht is. Alleen… ze durven dit niet uit te vechten, want een boete wegens misleiding kan fors oplopen en zomaar € 150.000  bedragen. Daarom werd een informatieposter na de publicatie van de NZa haastig ingetrokken.

Maar de boosheid bleef en leidde tot honderden reacties. Met als kernvraag: ‘Waarom mogen wij als zorgverleners onze patiënten niet adviseren? Onze ervaringen met zorgverzekeraar niet vertellen? We hebben zorgplicht en daaronder valt ook het juist informeren.’ In een reactie op dergelijke tweets, wijst de NZa diverse malen in een reactie op artikel 39 van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Reactie patiënten
Patiënten roerden zich ook in de discussie. Ze stellen dat ze niet alleen informatie van verzekeraars willen horen, maar dat ze die juist ook willen vernemen van zorgverleners, om te komen tot een weloverwogen besluit. Een aantal geeft aan dat dit valt onder transparantie en onderdeel uitmaakt van ‘marktwerking’. Bovendien, zo merken ze op, hebben ze meer vertrouwen in informatie van zorgverleners dan van zorgverzekeraars.

De tekst van de NZa: ‘Als mensen vragen hebben over hun zorgverzekering, kunnen ze contact opnemen met de zorgverzekeraar’ riep eveneens vragen op bij patiënten. Iemand die overweegt om over te stappen, kan tenslotte moeilijk alle zorgverzekeraars bellen met vragen over inkoop, contracten, het omgaan met omzetplafonds, marktconforme/gemiddeld gecontracteerde tarieven… Als iemand daar überhaupt al kennis van heeft.

Einde overstapseizoen
Inmiddels is de storm gaan liggen. Of er boetes zijn uitgedeeld? Dat is niet bekend, maar waarschijnlijk niet. Hoewel overstappen officieel nog mogelijk is, hebben de meeste mensen voor het eind van het jaar hun keuze gemaakt. Al of niet met inachtneming van een advies van een zorgverlener, een zorgverzekeraar of keuzehulp-sites. Wat betreft die laatste: hoe betrouwbaar en objectief zijn deze?

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *