Aanbevelingen voor inkoop paramedische zorg

Aanbevelingen voor inkoop paramedische zorg

Datum: 11 november 2019

Paramedici hebben vorig jaar ruim duizend meldingen ingediend bij de NZa over de zorginkoop. Die verloopt dus in een groot aantal gevallen stroef. Een soepel proces is voor alle partijen van belang, waarbij niet alleen voldoende betaalbare zorg wordt ingekocht, maar ook kwaliteit wordt beloond, stelt de NZa. De autoriteit heeft daarom een aantal aanbevelingen opgesteld voor zorgverzekeraars om de zorginkoop van paramedische zorg te verbeteren. En dat is meer dan ‘tekenen bij het kruisje’. De NZa roept paramedici op om problemen bij het contracteren te melden.

Ten aanzien van de inhoud van contracten: daarop kan de NZa geen toezicht houden. Meldingen hierover zijn wel van belang om de zorginkoop van paramedische zorg te verbeteren. De NZa roept paramedici om ervaren knelpunten de contractering voor 2020 door te geven aan de NZa. De autoriteit verzamelt alle knelpunten en koppelt deze terug naar de zorgverzekeraar.

Grootste ergernissen
De meeste meldingen die de NZa afgelopen jaar heeft gekregen, gaan over:
– de hoogte van de tarieven
– de meting van de patiënttevredenheid (PREM)
– de behandelindex
– de onderhandelingspositie van de zorgaanbieder

Aanbevelingen
Op basis van de meldingen heeft de NZa een aantal aanbevelingen aan zorgverzekeraars om de zorginkoop van paramedische zorg te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op zowel de acties van individuele zorgverzekeraars als de aanbevelingen die de NZa al eerder heeft gepubliceerd. Een voorbeeld van zo’n aanbeveling is: ‘Geef bij een gestelde voorwaarde aan waartoe deze voorwaarde dient. Dit geeft duidelijkheid aan de zorgaanbieders en voorkomt daarmee ruis tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar’. Of: ‘Beloon goede zorgaanbieders met meerjarencontracten, waardoor de onzekerheid en administratieve lasten voor hen afnemen.’

Meer transparantie
Aanbevelingen: dat klinkt natuurlijk wel enorm vrijblijvend. De zorgautoriteit bekijkt daarom  of onderdelen uit deze aanbevelingen een plek moeten krijgen in de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw.

Blijf melden
Ook komend jaar stelt de NZa de monitor Paramedische Zorg op. Deze gaat onder andere in op de contractering. Daarom is het zinvol om problemen bij contractering te melden. Fysiotherapeuten kunnen dat doen bij het meldpunt dat de KNGF vorig jaar heeft ingesteld: het Meldpunt Contractering Fysiotherapie. Deze meldingen komen ook bij de NZa en ACM terecht.

 

(Foto: Pixabay)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *