NZa houdt toezicht op contracteringsproces

NZa houdt toezicht op contracteringsproces

Datum: 17 september 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op het contracteerproces. Ze heeft deze zomer meerdere meldingen over het contracteerproces onderzocht. En dat gaat ze ook voor de komende contracteringen doen. Zorgaanbieders kunnen zich bij de NZa melden als zij vermoeden dat zorgverzekeraars zich niet houden aan de contracteerprocesregels bij de inkoop van zorg.

De NZa vindt het van belang dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars de patiënt niet belasten met de onderhandelingen. Ze waarschuwt dat conflicten over contracten niet mogen worden uitgevochten via de media of over de rug van de patiënt.

Melding over inhoud contracten moet bij Nederlands Arbitrage Instituut
Het toezicht van de NZa beperkt zich tot het proces van contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Ze bemiddelt niet bij de totstandkoming van de inhoud van contracten. Zorgaanbieders die klachten hebben over de inhoud van het contract kunnen hun geschil voorleggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). In het kader van de zorgcontractering biedt het NAI drie vormen van geschillenoplossing/-beslechting aan, namelijk: mediation, bindend advies en arbitrage.

Voorbeeld van een melding
Een voorbeeld van een melding bij de NZa betreft een handhavingsverzoek over selectieve inkoop van fysiotherapie bij lage rugklachten. Kort nadat de NZa was gestart met een onderzoek kwamen dat de melders en de zorgverzekeraar samen tot een overeenstemming.
Zie ook het artikel hierover in ZorgenZ: Conflict tussen KNGF en VGZ inmiddels opgelost.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *