Aandacht voor overstappen van zorgverzekering

Aandacht voor overstappen van zorgverzekering

Datum: 12 november 2017

Vanaf deze week zijn de premies en polisvoorwaarden bekend van alle zorgverzekeraars. Dan kunnen verzekerden een zorgverzekering kiezen voor volgend jaar. Minister Bruno Bruins wil dat iedereen op de hoogte is van de mogelijkheid tot overstappen. Vanuit VWS komt hier informatie over op radio, social media en websites en komt zelfs een voorlichtingsteam. Zo wil Bruins zoveel mogelijk mensen te bereiken, waaronder ook laaggeletterden.

“Stemmen met de voeten” stimuleert zorgverzekeraars tot de inkoop van goede zorg tegen een redelijke prijs. Langs die weg worden ook zorgaanbieders aangemoedigd doelmatige, kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, aldus Bruins in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij vindt het  van belang dat verzekerden zich vrij voelen om over te stappen en daarin geen belemmeringen ervaren. Of verzekerden al of niet overstappen, is uiteraard aan hen. Een onderzoeksbureau gaat nieuwe hulpmiddelen voor overstap testen. Bruin monitort de ontwikkelingen tijdens dit overstapseizoen en zal de Kamer daarover informeren.

Overstap is mogelijk
Een deel van de verzekerden – en dan vooral mensen die veel zorg gebruiken – denkt dat het voor hen niet mogelijk is om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Ten onrechte: er is acceptatieplicht voor de basisverzekering. Bovendien blijkt dat slechts bij 2 procent van alle aanvullende verzekeringen medische selectie plaatsvindt. Dit betreft de meest uitgebreide verzekeringen.

Recent zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar keuzegedrag op de zorgverzekeringsmarkt. Deze brengen de belemmeringen in beeld die mensen, al of niet bewust ervaren om over te stappen. En ze gaan in op de gedragsfactoren die een rol spelen bij de keuze van een zorgverzekering.

Nivel-onderzoek
Het Nivel-onderzoek laat zien dat verzekerden zonder aanvullende verzekering vaker overstappen dan verzekerden met een uitgebreide aanvullende verzekering. Een andere bevinding is dat vooral verzekerden met een slechtere ervaren gezondheidstoestand en verzekerden met een hoog zorggebruik niet overstappen. Bij 11 procent van deze verzekerden was de angst niet geaccepteerd te worden voor een aanvullende verzekering een belangrijke reden om niet over te stappen. En 7 procent van deze groep dacht dat dit niet mogelijk was. Verder vinden vooral lager opgeleiden, ouderen en verzekerden met een slechtere ervaren gezondheid het moeilijk om informatie over zorgverzekeringen te zoeken en de gevonden informatie te begrijpen. Mensen met een lager inkomen en een lagere opleiding zijn vaak minder goed geïnformeerd, maar hebben ook minder behoefte aan informatie. Dit maakt deze groep mensen een kwetsbare groep.

CentErdata
Uit onderzoek van CentErdata blijkt dat mensen vinden het lastig om een kosten-batenanalyse te maken bij de keuze van een zorgverzekering. Zo is het vaak onduidelijk wat een overstap kan opleveren. Verder denken zij dat het moeilijk is om een zorgverzekering uit te zoeken. Daarnaast ervaren ze geen duidelijke deadline om over te stappen en vinden ze het veel gedoe om de uiteindelijke overstap te regelen.

Informatie door VWS
VWS zal verzekerden voorlichten over de pakketwijzigingen, het verplicht eigen risico en de hoogte van de zorgtoeslag. Daarnaast biedt ze informatie over de mogelijkheid om over te stappen en de overstapservice van zorgverzekeraars. Burgers worden hierbij expliciet gewezen op de acceptatieplicht voor de basisverzekering en het feit dat zorgverzekeraars ook voor de aanvullende verzekering nagenoeg iedereen accepteren. Ook wordt verzekerden verteld wat een overstap mogelijk kan opleveren.  VWS wil de informatie zo aansprekend en begrijpelijk mogelijk maken, door o.a. de inzet van animaties en gebruik van radio, social media en websites (www.ikregelmijnzorggoed.nl en www.rijksoverheid.nl). Ook trekt een voorlichtingsteam het land in om vragen over zorgverzekeringen te beantwoorden.

En nog meer informatie
Tegelijk verstrekken ook zorgverzekeraars, patiënten- en consumentenorganisaties, vergelijkingssites, volmachten en collectiviteiten in deze periode informatie over zorgverzekeringen. Zorgverzekeraars bieden een zorgverzekeringskaart, zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekering. Deze kaart geeft overzichtelijk de belangrijkste kenmerken van de verzekering weer.

(foto Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *