NZa pakt preventie op

NZa pakt preventie op

Datum: 5 november 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat preventie ook haar zorg is. Als je ziekte kunt voorkomen, betekent dat veel voor de kwaliteit van iemands leven. Maar de mogelijkheden op het gebied van preventie worden nog onvoldoende benut. NZa heeft haar standpunt over preventie en een zogeheten Informatiekaart gepubliceerd. Als goed voorbeeld van een integrale, preventieve aanpak wordt Krachtige basiszorg in de Utrechtse wijk Overvecht genoemd.

Het lijkt nog niet vanzelfsprekend te zijn om preventief te handelen, stelt de NZa. Maar preventie is een investering in kwaliteit en leven. Daarom wil de organisatie met het onderwerp aan de slag en gaat ze in gesprek met zorgaanbieders, zorgkantoren, zorgverzekeraars en andere betrokkenen over preventie. De organisatie vraagt partijen op om goede voorbeelden te delen. Ook wil de organisatie weten welke knelpunten en belemmeringen er zijn om aan preventie te werken.

Met preventie veel winst te behalen
Tegen Skipr zegt Kirsten de Brouwer, projectleider preventie bij de NZa: ‘We zien dat veel kwalen zijn te voorkomen, op te lossen of te verhelpen, als er een tijdige interventie plaatsvindt. Het gaat vaak om chronische aandoeningen. Diabetes type 2 is een aandoening waarmee 1 miljoen Nederlanders kampen en die wordt veroorzaakt door leefstijl. Daar is dus veel gezondheidswinst te behalen.”
Ook op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is volgens de NZa met preventie veel winst te behalen. “Iemands sociale context en leefstijl heeft veel invloed op zijn of haar gezondheid, ook de psychische gezondheid”, licht De Brouwer toe.

Krachtige Basiszorg in Overvecht (Utrecht)
Maandelijks gaat de NZa op haar site een Informatiekaart Preventie plaatsen met goede voorbeelden, met vermelding welke regels ruimte bieden voor preventie-initiatieven in de zorg. In de eerste Informatiekaart Preventie geeft de NZa een voorbeeld van een bewezen effectieve methode uit de praktijk, namelijk de Krachtige Basiszorg in Utrecht Overvecht. In 2014 hebben eerstelijns-samenwerkingsverband Overvecht Gezond en Buurtteam Organisatie Sociaal Utrecht een integrale aanpak ontwikkeld voor deze doelgroep. De zorg is gericht op samenwerken waarbij de inwoners zelf zoveel mogelijk de regie houden. Tussen 2014 en 2016 is de nieuwe aanpak geïmplementeerd in de wijk. Dit is financieel ondersteund vanuit het Innovatiefonds van Zilveren Kruis. Nivel-onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat deze aanpak loont, aldus de NZa.

Er is ruimte voor innovatie
De NZa wijst erop dat er al ruimte is voor allerlei initiatieven om preventief te werken. Zorgaanbieders kunnen bijvoorbeeld geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie declareren. Er zijn hiervoor bekostigingsmodellen, zorgprestaties, tarieven en betaaltitels gemaakt. Daarbinnen  is veel ruimte voor innovatie.

Meld ook uw ervaringen
De NZa roept iedereen op om ervaringen met preventie te delen, te beschrijven wat goed gaat en waar de knelpunten liggen. Dat kan via aanmeldformulier preventie-interventies.  Het invullen van deze vragenlijst kost circa 5 tot 10 minuten.
Komend voorjaar wil de NZa de bevindingen analyseren en bekijken hoe preventie kan worden ingebed in het zorgstelsel.

Bekijk hier het standpunt over preventie van de NZa: Preventie is ook onze zorg – aan de slag met preventie en de Informatiekaart.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *