Leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard: Groot denken, klein beginnen

Leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard: Groot denken, klein beginnen

Datum: 18 juni 2018

Wat zorgt er nu voor dat wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders er in de wijk Ruwaard samen in slagen de gewenste verandering in gang te zetten? Welke leidende principes zorgen er in de Proeftuin Ruwaard voor dat er doorontwikkeling is op de ingeslagen wegen en nieuwe ontwikkelingen ontstaan? En wanneer gaan dingen stroef, of zelfs niet goed? Hoe komt dat dan en hoe gaan we daarmee om? En hoe kan eenzelfde beweging in gang worden gezet in andere wijken van Oss, of elders in Nederland. De in 2017 geleerde lessen zijn verwoord in zogenoemde ontwerpprincipes. Deze zijn samengebracht in de Leergeschiedenis 2017: Groot denken, klein beginnen.’

Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. Met deze droom gingen diverse partijen in de wijk Ruwaard (gemeente Oss) een vernieuwende samenwerking aan binnen de Proeftuin Ruwaard. Betrokkenen ervaren de aanpak als succesvol. Ook extern krijgt de proeftuin steeds meer aandacht. De proeftuin staat als goed voorbeeld benoemd in het landelijke actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ van het ministerie van VWS.

Anders denken, doen en organiseren
Het bereiken van de doelen vraagt bij wijkbewoners, professionals, management, bestuurders en financiers om een gedragsverandering: om anders denken, doen en organiseren binnen en tussen deelnemende organisaties, in samenspraak met wijkbewoners. Dit betekent nieuwe werkwijzen, structuren en cultuur in het sociale domein.

Actie-leren leidt tot gewenste veranderingen
Gekozen is voor actie-leren via casuïstiek om te komen tot de gewenste veranderingen. In bijeenkomsten en leersessies hebben de partijen in Proeftuin Ruwaard expliciet stilgestaan bij het leerproces.
Ieder jaar blikken ze terug op de geleerde lessen van het gehele voorgaande jaar, zodat ze de ontwikkeling op langere termijn kunnen overzien en benoemen. Dit is de leergeschiedenis van de Proeftuin Ruwaard. Juist dit gezamenlijke leren leidt tot een verdieping en verandering in het denken, doen en organiseren.

Download hier de ‘Leergeschiedenis 2017: ‘Groot denken, klein beginnen’

Kijk hier voor meer informatie over de proeftuin Ruwaard.

(Illustratie: uit Leergeschiedenis)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *