Actieplan (Ont)Regel de zorg: minder tijd kwijt aan onzinnig werk

Actieplan (Ont)Regel de zorg: minder tijd kwijt aan onzinnig werk

Datum: 24 mei 2018

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) hebben hun actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie gepresenteerd. Het plan zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt. De administratieve lasten voor zorgverleners moeten vanaf nu elk jaar verminderen. Het gevoel van artsen en verpleegkundigen is daarbij leidend: zij moeten in hun dagelijks werk ervaren dat zij minder tijd kwijt zijn aan onzinnige klusjes.

Het is nu menens: de bewindslieden gaan samen met de zorgverleners de bureaucratie te lijf: zowel in de curatieve als in de langdurige zorg als in het sociaal domein. Ook bij patiënten moet het schrappen of versimpelen van nodeloos ingewikkelde procedures en regels tot minder regeldruk leiden. De afgelopen maanden hebben artsen, (wijk)verpleegkundigen en andere zorgverleners veel tijd gestoken in schrapsessies.  Met als resultaat: een lijst met 62 schrappunten.

Weer vertrouwen op onze zorgprofessionals
Samen komen ze nu met een actieplan, dat de titel (Ont)regel de zorg heeft gekregen. Daarmee nemen de bewindslieden de naam over van het initiatief dat zorgprofessionals zelf hebben opgezet uit woede en frustratie over de rompslomp die het verlenen van zorg met zich meebrengt.
‘Zorg leveren én ontvangen zonder kopzorgen over onzinnige regels of formulieren. Het is tijd om weer te vertrouwen op onze zorgprofessionals’, zo staat in het actieplan. Het doel van het plan is het meetbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor de professional en de patiënt.

Vijf actielijnen
Het programmaplan, en de onderliggende sectorplannen, is opgesteld rond vijf actielijnen, die alle betrokken partijen samen uitvoeren:

  1. De maatwerkaanpak: snappen of schrappen
  2. Ruimte voor experimenten: kan het ook anders?
  3. Bouwen aan een nieuwe basis: eenvoudiger registreren en verantwoorden
  4. Regelarm werken in de praktijk: leren van elkaar
  5. Voorkomen van nieuwe regeldruk: de kraan dichtdraaien

VWS heeft de regie bij het aanpakken van de administratieve lasten. Dat betekent het bij elkaar brengen van partijen, het faciliteren van het gesprek en de samenwerking op gang brengen, zonder de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de knelpunten bij de betrokken partijen weg te halen. Maar ook de voortgang monitoren, want het kabinet is doordrongen van de ernst en urgentie van dit maatschappelijke vraagstuk.

Sectorplannen
Het actieplan is onderverdeeld in sectorplannen, met per sector concrete maatregelen, per wanneer dit moet zijn gerealiseerd en de trekker. Een greep uit deze sectorplannen: huisartsen hoeven straks niet meer jaarlijks hulpmiddelen aan te vragen bij chronische aandoeningen en de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging wordt afgeschaft. Ziekenhuizen stoppen met dubbele registraties Ook zullen verzekeraars uniforme bepalingen voor declaraties gaan gebruiken in contracten met zorgaanbieders in de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg en gaan de verpleeghuiszorg en de GGZ zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten.

Lees hier het Actieplan ‘(Ont)regel de zorg’.

Lees hier een interview in de Volkskrant met de drie bewindslieden.

Bekijk op (Ont)regel de zorg de afgesproken acties per sector en de voortgang daarvan. Daarnaast biedt de website handige hulpmiddelen voor zorgverleners om zelf met het aanpakken van regeldruk aan de slag te gaan.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *