Leergang Leiderschap: inzicht, kennis en veel handvatten

Leergang Leiderschap: inzicht, kennis en veel handvatten

Datum: 17 juli 2018

Barbara de Doelder: “Dankzij de leergang weet ik nu beter waarom ik iets doe, hoe ik het doe en hoe ik het beter kan doen.”

“Als je wilt begrijpen voor welke uitdagingen de eerste lijn staat en handvatten wilt krijgen hoe je daarmee kunt omgaan, als organisatie en als persoon, is de Leergang Leiderschap van het Jan van Es Instituut heel nuttig.” Dit is de ervaring van huisarts Barbara de Doelder, deelnemer van de eerste leergang. In september a.s. wordt deze Leergang herhaald.

“De Leergang biedt een gevarieerd programma dat goed aansluit bij mijn huidige werkzaamheden en de uitdagingen daarin.” Daarmee doelt Barbara op de inspanningen om in de regio Haaglanden vier huisartsenorganisaties te laten fuseren tot één organisatie. “Zo zijn de 240 huisartsen stevig vertegenwoordigd in de regio, vormen ze gezamenlijk één aanspreekpunt en kunnen ze gezamenlijk beter inspelen op de ontwikkelingen, nu en in de toekomst.” Barbara zit in het bestuur van de organisatie in oprichting. “Uiteraard had ik ideeën over de aanpak, maar nu kan ik het ook benoemen. Dankzij de leergang weet ik waarom ik het doe, hoe ik het doe en hoe ik het goed kan doen.”

Voldoende diepgang
Ze zocht specifiek naar scholing aansluitend bij haar behoefte en uitgaande van bestaande kennis. “Ik heb twee jaar Beleid & Management gedaan, dus ik wilde zeker geen beginnerscursus, maar vooral een met voldoende diepgang binnen een passende tijdsinvestering. Vier maal twee dagen met een overnachting biedt overigens goede netwerkmogelijkheden: de deelnemers staan voor dezelfde uitdagingen. Na het avondprogramma kun je verder met elkaar sparren.”

Van strategie naar samenwerken
Ze prijst de opbouw van de Leergang. “Eerst kijken naar de strategie, dan naar je eigen functioneren, vervolgens alles vernemen over de juridische kaders, om tenslotte terug te komen op de strategie: waar doen we het voor?”

“Bij het blok ‘strategie en beleid’ gaat het over de veranderingen in de eerste lijn met zaken als triple aim en substitutie. Dit wordt goed in perspectief gezet. Daarbij bespreken een ziekenhuisbestuurder en een zorgverzekeraar heel eerlijk hun doelstellingen. Dat biedt een andere kijk en dan besef je dat je niet vanuit jezelf moet redeneren, maar in het gesprek altijd open moet staan voor de belangen van andere partijen. Samen kom je verder. Dat is trouwens sowieso de kracht van de Leergang: een onderwerp wordt nooit belicht vanuit één visie, er komen steeds verschillende invalshoeken aan bod.”

Leiderschapsstijl
Bij het blok Leiderschapsstijl gaat het ….., inderdaad, over leiderschapsstijl. “Het is prettig om helder te krijgen wat je sterke en minder sterke kanten zijn”, erkent Barbara. “Daarbij gaat het overigens nooit om goed of fout. Als je inzicht hebt in je eigen leiderschapsstijl, kun je in de samenwerking bewust andere stijlen erbij betrekken. Dat kan een team echt versterken.”

De wetten en regels
Governance en juridische kaders’ was het derde blok. “Pittig”, zegt ze glimlachend, “maar beslist heel verhelderend. Het geeft inzicht in ingewikkelde problematiek. Voor mij kwam het op het juiste moment: we zitten midden in de statutenvorming en de keuze voor een juridische structuur. Goed om te vernemen welke mogelijkheden er zijn en ook: welke grenzen.”

Nuttig
Tot slot het item ‘Samenwerken is complex’. “Daarin komt goed naar voren hoe je een veranderingsproces in gang kunt zetten. Met voor mij als voornaamste boodschap: benoem niet de verschillen, maar ga vooral op zoek naar de gezamenlijke doelen, naar wat elkaar verbindt. Dit neem ik zeker mee in het fusietraject, zoals ik eigenlijk veel van het geleerde daadwerkelijk in de praktijk kan brengen. Kortom: de Leergang was zeer nuttig en ik kan het van harte aanbevelen.”

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *