iPH kiest voor samenwerking met BeBright en Vilans

iPH kiest voor samenwerking met BeBright en Vilans

Datum: 6 maart 2019

Het Institute for Positive Health (iPH) gaat de krachten bundelen met BeBright en Vilans om organisaties te helpen Positieve Gezondheid integraal onderdeel te maken van hun werk. Steeds meer gemeenten, provincies en zorgverleners werken of willen werken met Positieve Gezondheid, maar na de eerste verkennende stappen, stuiten ze op die vraag. iPH en de partners zullen kennis en ervaringen uitwisselen over de doorontwikkeling van het gedachtengoed en over implementatie ervan in de dagelijkse praktijk. 

Ze stellen dat organisaties het gedachtengoed inmiddels hebben omarmd, maar dat het vertaald moet worden naar de praktijk om te voorkomen dat hij bij een mooi intentie blijft. Omdat niet elke organisatie dezelfde behoeften heeft, is het belangrijk dat er verschillende soorten partners in de samenwerking zitten.

Vaste plek binnen zorg en welzijn
Het iPH heeft de afgelopen drie jaar het concept Positieve Gezondheid op de kaart gezet. Steeds meer gemeenten en (zorg)organisaties zien dat Positieve Gezondheid kansen biedt om patiënten en bewoners regie te geven over hun leven en hun leefomgeving. “We worden van alle kanten benaderd met vragen over de implementatie van werken met Positieve Gezondheid. Van het voeren van het andere gesprek met patiënten tot het vormgeven van de samenwerking met zorgverleners in de regio. Om maximaal aan de vraag tegemoet te komen, slaan we de handen ineen met BeBright en Vilans. Door deze samenwerking komt de transformatie die nodig is om Positieve Gezondheid een vaste plek te geven binnen zorg en welzijn een stap dichterbij. En daar zijn we enorm blij mee”, aldus Machteld Huber, directeur iPH en grondlegger van het gedachtegoed.

Vertalen naar de praktijk
BeBright is een jong, dynamisch strategie- en innovatiebureau dat zich inzet om de vitaliteit van organisaties en de samenleving te versterken. BeBright gaat partnerschap met iPH aan met als doel het gedachtengoed van Positieve Gezondheid verder uit te dragen en zorgorganisaties te ondersteunen bij het transformatieproces. “Positieve Gezondheid is een prachtig concept waarvan het gedachtengoed inmiddels door veel (zorg)organisaties omarmd is. Tegelijkertijd moet het nog wel even vertaald worden naar de praktijk van alle dag om te voorkomen dat het bij een mooie intentie blijft. BeBright gaat met veel enthousiasme samen met (zorg)organisaties aan de slag om Positieve Gezondheid in de ‘zorgpraktijk’ te implementeren.” aldus Philip J. Idenburg, oprichter en managing partner BeBright.

Vaker ervaringskennis gebruiken
Vilans heeft veel ervaring met het adviseren en begeleiden van zorgorganisaties bij het implementeren van veranderprocessen waaronder het werken met Positieve Gezondheid. iPH en Vilans werken al langer samen en Vilans heeft aangetoond toegevoegde waarde te bieden bij het opleiden, stimuleren en implementeren van werken met Positieve Gezondheid. Vilans bestuurder Henk Nies zegt over het nieuwe partnership: “We bouwen door op het concept van Positieve Gezondheid. Dat betekent dat we werken aan duurzame zorg in Nederland vanuit solidariteit. We onderzoeken hoe professionals, organisaties en netwerken cliënten kunnen ondersteunen bij het behouden en vergroten van hun veerkracht. En wat dit betekent in hun relaties met hun verwanten. We houden rekening met de veelzijdigheid van kennis, die nodig is. We vergroten ons inzicht in de verschillende doelgroepen en we gebruiken naast wetenschappelijke en praktijkkennis steeds vaker ook ervaringskennis.”

Kritiek van cliëntenorganisaties
Recent kwam er kritiek op Positieve Gezondheid en wel van drie cliëntkoepels: Ieder(in), Mind, Patiëntenfederatie Nederland. Zij concluderen dat het model waardevol is, maar het miskent de gezondheidseffecten van maatschappelijke barrières. Ze hebben het model getoetst aan praktijkervaringen en gekeken wat de betekenis van het gezondheidsconcept is voor mensen met een beperking. Daarbij hebben ze ingezoomd op meedoen aan de maatschappij; iets wat ook door Huber als één van de belangrijke voorwaarden voor gezondheid wordt gezien.

Weeg maatschappelijke factoren mee
Meedoen aan de samenleving is voor mensen met een beperking lastig.Een positieve houding en doorzettingsvermogen kunnen daarbij het verschil maken. Maar een aantal zaken ligt buiten de individuele invloedssfeer, denk aan de beschikbaarheid van toegankelijke woningen. De cliëntenkoepels concluderen daarom dat Positieve Gezondheid tekortschiet met alleen een individuele benadering van gezondheid. Het effect op de gezondheid van maatschappelijke factoren blijft zo buiten beschouwing. Het zou een enorme verrijking zijn als het concept de maatschappelijke context ook zou meewegen, stellen ze. “Want de grootste gezondheidswinst valt te boeken als je én de maatschappelijke factoren verbetert én werkt aan de persoonlijke veerkracht en eigen regie.”

Binnenkort  gaan de koepels en ervaringsdeskundigen hierover in gesprek met Machteld Huber.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *