Gebruik gesprekstool Mijn Positieve Gezondheid zet niet aan tot actie

Gebruik gesprekstool Mijn Positieve Gezondheid zet niet aan tot actie

Datum: 13 juni 2018

De gesprekstool ‘Mijn Positieve Gezondheid’ van het Institute for Positive Health (iPH) geeft mensen inzicht in hun gezondheid. Het Radboudumc onderzocht het effect van de gesprekstool. Het louter invullen van de tool leidt niet automatisch tot actie om de gezondheid te verbeteren.

Positieve Gezondheid is een benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie. Om de ideeën ook praktisch te kunnen gebruiken, ontwikkelde Machteld Huber van het iPH de gesprekstool ‘Mijn Positieve Gezondheid’. Gebruikers vullen een vragenlijst in, waarmee ze hun eigen gezondheid in brede zin kunnen beoordelen. Deze vragenlijst gaat over 6 onderwerpen die allemaal invloed hebben op de gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven

Onderzoek naar gedragsveranderingen
 Zorgverzekeraar VGZ wilde weten of gebruik van de gesprekstool kan leiden tot minder zorggebruik en liet de ervaringen van gebruikers en de invloed op mogelijke gedragsverandering onderzoeken door het Radboudumc. “Voor ons is de Zinnige Zorg Strategie leidend,” zegt innovatiemanager Jacqueline Batenburg van VGZ, “Binnen deze strategie richten wij ons op de good practices die positief bijdragen aan lagere zorgkosten en liefst betere kwaliteit van zorg.” Zij vroegen het Radboudumc te onderzoeken wat de ervaringen zijn van gebruikers en of er gedragsveranderingen optreden. Aan het onderzoek deden ouderen, wijkbewoners, cliënten met psychosociale klachten en cliënten met een chronische endocrinologische aandoening mee.

Invloed op gezond gedrag minimaal
Uit het onderzoek bleek dat niet alle gebruikers het geboden inzicht in de eigen gezondheid goed begrijpen. Verwacht werd ook dat deelnemers de resultaten van de tool zouden bespreken met een zorgverlener of iemand uit hun omgeving. Dit gebeurde echter niet. De invloed op het gezondheidsgedrag was minimaal. Judith Wolf, projectleider van het onderzoek: “Het beschikbaar stellen van deze tool aan burgers en cliënten maakt nog weinig tot geen verschil.”

Praktische aanbevelingen
De onderzoekers bieden praktische aanbevelingen voor verbetering van de gesprekstool. Judith Wolf: “Het vraagt vooral meer investering in de implementatie, met aandacht voor onder meer een andere kijk op gezondheid, het systematisch gebruik van ‘Mijn Positieve Gezondheid’ door professionals, met ook methodische ondersteuning bij een andere gespreksvoering met patiënten en een andere inrichting van het zorgtraject.”

Werken met Positieve Gezondheid
Het gesprek na het invullen van de gesprekstool is cruciaal om een proces naar eigen regie op gang te brengen. In een reactie zegt Machteld Huber zich te herkennen in de uitkomsten van het onderzoek. Huber: “Wij spreken daarom van “werken met Positieve Gezondheid” om te benadrukken dat het gesprek na het invullen van de gesprekstool cruciaal is om een proces naar eigen regie op gang te brengen.”

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *