Welzijn op Recept ook in Zoetermeer

Welzijn op Recept ook in Zoetermeer

Datum: 5 augustus 2017

welzijn_op_recept_delft_zorgenzWelzijn op Recept wordt ook geïntroduceerd in Zoetermeer. Aldaar gaan sociaal makelaars daarmee aan de slag. De huisarts geeft de patiënt een verwijskaart naar de sociaal makelaar, die in overleg met de persoon op zoek gaat naar een zinvolle activiteit. 

Juist bij psychosociale klachten zoals rouw, eenzaamheid, relatieproblemen en dergelijke kan Welzijn op Recept een uitkomst zijn voor huisartsen.  Dergelijke problemen uiten zich vaak in medische klachten en daarvoor wordt een huisarts vaak bezocht. Echter: de huisarts kan voor deze patiënten geen hulp bieden, anders dan medicatie, gesprek met de POH-GGZ of doorverwijzing naar een psycholoog. Dat is zeker niet voor alle patiënten de meest geschikte oplossing. Palet Welzijn en de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) zetten zich gezamenlijk in voor Welzijn op Recept.

Sociaal makelaar zoekt naar passende activiteit
In overleg met de patiënt kan de huisarts in Zoetermeer nu verwijzen naar een sociaal makelaar van Palet Welzijn. Deze makelaars helpen de patiënt in de zoektocht naar een goede activiteit, passend bij de voorkeur van de betreffende persoon. Dat  kan deelname zijn aan een creatieve of educatieve activiteit, sporten, maar de oplossing kan ook liggen in hulp bij bijvoorbeeld vervoersproblemen of klusjes in huis.
De sociaal makelaars van Palet Welzijn treden niet op als hulpverleners in behandelende zin, maar fungeren als makelaar in de zoektocht naar een geschikte invulling. Zij hebben goede kennis van de sociale kaart van een wijk. De eerste verwijzingen door huisartsen van SGZ zijn al gedaan.  Gezien de goede resultaten in de steden waar reeds wordt gewerkt met Welzijn op Recept, zijn ook in Zoetermeer de verwachtingnen positief.

Voor meer informatie, zie de site van Palet Welzijn.

Bewegen op Recept
Naast Welzijn op Recept wordt er landelijk hard gewerkt aan het concept Bewegen op Recept. Daarbij staat de verbinding tussen de sectoren sport en gezondheid centraal, met verwijzing vanuit de zorg naar een beweegactiviteit. Geïnteresseerd? Kom naar de  eerste landelijke kennisdag op 5 september a.s. in Nieuwegein. Met onder meer een presentatie van Carl Verheijen, directeur van het Institute for Positive Health(IPH).

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *