Investeer in wijkverpleging en zorgcoördinatie

Investeer in wijkverpleging en zorgcoördinatie

Datum: 18 september 2019

Meer zorgcoördinatie is nodig, bijvoorbeeld rond eerstelijnsverblijf.

Diverse organisaties reageren op de plannen van het kabinet. Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is blij dat het kabinet extra aandacht heeft voor het opleiden van voldoende specialisten ouderengeneeskunde, en dat de minister wil praten over een landelijk verplicht coschap in de ouderengeneeskunde. Actiz wil een maatschappelijk debat over de ouderenzorg. Hoe willen we oud worden en welk systeem past daarbij? GGZ Nederland wil dat de tariefverlaging wordt teruggedraaid.

“Deze dokters zijn hard nodig om de groeiende groep ouderen de zorg te kunnen geven die zij nodig hebben”, zegt de voorzitter van Verenso Nienke Nieuwenhuizen. “Net als het kabinet, vinden wij dat er in verpleeghuizen en in de eerste lijn voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners moeten zijn om de zorg voor ouderen te garanderen. De specialist ouderengeneeskunde hoort hier vanzelfsprekend bij.”

Verplicht coschap?
De minister heeft in de rijksbegroting opgenomen dat hij met het veld en Verenso gaat praten om na te gaan of in de studie geneeskunde een verplicht coschap bij een specialist ouderengeneeskunde opgenomen kan worden. Dat is ook een aanbeveling van de vereniging om te zorgen dat studenten meer animo voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde krijgen. Er blijven al jaren opleidingsplaatsen onbenut. Nieuwenhuizen: “Geneeskundestudenten komen tijdens hun studie met bijna alle specialismen in aanraking, maar niet altijd met ouderengeneeskunde. Wellicht speelt het adagium ‘Onbekend maakt onbemind’ een rol bij het te kleine aantal aanmeldingen voor de opleiding en kan een landelijk verplicht coschap in de ouderengeneeskunde dit veranderen.”

Lees ook het bericht op ZorgenZ: Weinig enthousiasme voor oudergeneeskunde

Specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn
De specialist ouderenzorg komt per 1 januari 2020 in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat is een goede ontwikkeling, stelt Verenso. Zo is de specialist ouderengeneeskunde toegankelijk voor iedereen die de zorg van een specialist ouderengeneeskunde nodig heeft. Verenso volgt kritisch de verdere uitwerking van deze overheveling.

Thuis of in verpleeghuis moet niet uitmaken
De aankondiging in de Troonrede dat het kabinet voor de zomer van 2020 de contouren voor de toekomstige organisatie van de zorg gaat schetsen, noemt Actiz een positief signaal. ActiZ-vicevoorzitter Jacqueline Joppe: “We weten al jaren dat het aantal ouderen fors stijgt en de vraag naar ouderenzorg dus toeneemt. Het gaat niet alleen om geld, het systeem loopt vast. We moeten ons als samenleving uitspreken over hoe we in de toekomst oud willen worden en welke hulp we daarbij kunnen en mogen verwachten. De schaarste moet opnieuw worden verdeeld. Dit is een maatschappelijk vraagstuk dat zorgorganisaties niet alleen kunnen oplossen.”
Het moet volgens de brancheorganisatie niet uitmaken waar iemand langdurige zorg krijgt, thuis of in het verpleeghuis. Dat vraagt om goede samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen, verpleeghuizen en gemeenten en zorgverzekeraars.

Investeer in wijkverpleging en coördinatie
Een van de aanbevelingen van Actiz luidt: Investeer in wijkverpleging en in zorgcoördinatie, bijvoorbeeld rond onplanbare nachtzorg en eerstelijnsverblijf. Goede samenwerking in de wijk kan niet zonder duidelijke coördinatiepunten. Wijkverpleging en thuiszorg draagt bij aan zelfredzaamheid van mensen en voorkomt dat ze onnodig op spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen terecht komen.”

LHV: nadruk op regionale samenwerking
Volgens de LHV wordt er veel verwacht van regionale plannen en aanpakken voor de grootste uitdagingen in de zorg. Er wordt weinig aandacht besteed aan de specifieke problematiek in de huisartsenzorg, waaronder werkdruk en huisartsentekorten.
LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: “De LHV vindt het goed dat er naar het functioneren van het huidige stelsel wordt gekeken en dat er concrete voorstellen voor verbetering zullen komen. Dit is wel een aanpak voor de langere termijn, terwijl er ook veel zaken zijn waar huisartsen en medewerkers in de huisartsenzorg nu dagelijks tegenaan lopen, zoals de hoge werkdruk.”

Draai verlagen tarief in ggz terug
Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland: “Om ons klaar te maken voor de toekomst moet de neerwaartse spiraal in de geestelijke gezondheidszorg worden gekeerd. Dat vereist politieke actie.” Wat GGZ Nederland betreft is het terugdraaien van de tariefsverlagingen voor de ggz en de forsensische zorg een noodzakelijke eerste stap. De kosten nemen juist toe door het personeelstekort, de enorme administratieve belasting en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.”

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *