Verenso: weinig enthousiasme voor ouderengeneeskunde

Verenso: weinig enthousiasme voor ouderengeneeskunde

Datum: 5 augustus 2019

VWS stelt sinds 2017 op advies van het Capaciteitsorgaan jaarlijks 186 opleidingsplaatsen tot specialist ouderengeneeskunde beschikbaar. Maar deze plaatsen worden niet allemaal benut vanwege het ontbreken van voldoende aanmeldingen van kandidaten. Het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde komt in 2034 neer op 33% en in het ‘worst case’ scenario op 44%. Dat staat in het rapport ‘Specialist ouderengeneeskunde: gat in én op de markt?’, onlangs uitgebracht door Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde.

Een zorgwekkend aantal, gezien de vergrijzing. Een belangrijke trend voor de specialisten ouderengeneeskunde is daarbij dat dementie een grotere rol gaat spelen bij de ziektelast van deze groep ouderen. Daardoor zal de vraag naar specialisten ouderengeneeskunde toenemen.
Hoe groot het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in de toekomst zal zijn bij ongewijzigd beleid is tot op heden bij Verenso nog niet goed in kaart gebracht. In dit rapport wordt gekeken naar het effect van de achterblijvende instroom in de opleiding op het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in de toekomst.

Hoeveel zijn er nodig?
In 2034 zal naar verwachting tussen de 2.516 en 2.766 specialisten ouderengeneeskunde nodig zullen zijn. Dit aantal ligt tussen de 773 en 1.023 hoger dan het aantal (geregistreerde) specialisten ouderengeneeskunde in januari 2019. Daarnaast zal een aanzienlijk deel van de huidige werkzame specialisten ouderengeneeskunde voor 2034 uitgestroomd zijn vanwege pensionering. Hierdoor zullen er de komende jaren nog tussen de 1.793 en 2.043 specialisten ouderengeneeskunde moeten worden opgeleid om over 15 jaar een balans te creëren tussen vraag en aanbod.

Uitschieter of trend die doorzet?
Bij de berekeningen in dit rapport is niet meegenomen dat recent bekend is geworden dat voor dit jaar een groter aantal sollicitanten voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is aangenomen dan afgelopen jaren. Over 2019 zijn er in totaal 126 artsen aangenomen voor de opleiding tegenover een gemiddelde van 109 in de voorgaande jaren. Hiermee zijn echter nog steeds niet alle opleidingsplaatsen gevuld, maar mogelijk is dit een signaal dat de pogingen om het vak aantrekkelijker te maken vruchten beginnen af te werpen. In het gunstigste geval is dit niet een eenmalige uitschieter, maar zet deze trend zich de komende jaren voort.

Nog genoeg onbenut potentieel
Ondanks dit dreigende toekomstbeeld ligt er nog genoeg onbenut potentieel om de instroom in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde te vergroten. Kansen liggen vooral in het geven van meer aandacht aan ouderengeneeskunde tijdens de basisopleiding geneeskunde, het aantrekkelijker maken van het vak door een positievere framing van de ouderenzorg en een betere beloning. Meer aandacht voor medisch leiderschap en het bieden van goede faciliteiten en secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen eveneens de interesse voor het specialisme vergroten.

Verpleegstage niet in verpleeghuis maar ziekenhuis
Een andere mogelijkheid om de ervaring met het verpleeghuis te beïnvloeden is door de verpleegstage niet in het verpleeghuis, maar in het ziekenhuis plaats te laten vinden. Tijdens deze stage loopt de student een kortdurende periode mee met de verzorging en verpleging, met onder andere als doel om een indruk te krijgen van hun werkzaamheden. Deze bestaan voor een groot deel uit de persoonlijke verzorging van de verpleeghuisbewoner. Hierbij worden studenten geconfronteerd met (zorg)afhankelijkheid en verlies van autonomie en ontstaat het beeld dat het verpleeghuis een treurige plek is. Tevens blijft het perspectief van de specialist ouderengeneeskunde onderbelicht. Door deze werkzaamheden in het ziekenhuis plaats te laten vinden krijgt het verpleeghuis een eerlijkere kans om een aantrekkelijke en uitdagende werkplek voor de jonge arts te zijn.

Bekijk hier de factsheet met de belangrijkste trends en kansen.

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *