Verenso: zorgen over inkoop zorgverzekeraars

Verenso: zorgen over inkoop zorgverzekeraars

Datum: 29 oktober 2019

Vanaf januari 2020 wordt de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde voor specifieke doelgroepen overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierdoor kunnen ook patiënten die thuis wonen een specialist ouderengeneeskunde raadplegen. Een nieuwe stap die zou moeten bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek. Maar volgens Verenso-voorzitter en specialist ouderengeneeskunde Nienke Nieuwenhuizen werpen de zorgverzekeraars onnodige barrières op. Ze stellen bepaalde eisen waardoor er onnodige complicaties optreden. Ze komen met omzetplafonds die niet aansluiten op de groeiende zorgvraag.

“Specialisten ouderengeneeskunde die bijvoorbeeld in kleine samenwerkingsverbanden werken zodat zij thuiswonende patiënten kunnen behandelen, krijgen te maken met organisatievereisten van zorgverzekeraars waaraan zij moeilijk kunnen voldoen. Nieuwe toetreders op de markt krijgen helemaal geen ruimte, waardoor er geen specialisten ouderengeneeskunde een praktijk voor thuiswonende ouderen kunnen beginnen. Bovendien stellen de verzekeraars omzetplafonds die niet aansluiten op de groeiende zorgvraag. Kortom, het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars geeft ons niet het vertrouwen dat mensen die thuis of in kleinschalige woonvormen wonen en de zorg van een specialist ouderengeneeskunde nodig hebben, in 2020 een beroep kunnen doen op deze vorm van zorg. En de tijd dringt, want begin november moeten de contracten voor 2020 zijn gesloten”, aldus Nienke Nieuwenhuizen.

Organisatievereisten
De inkoopcriteria van zorgverzekeraars voor specialisten ouderengeneeskunde zijn veelal geënt op grote zorgorganisaties. Terwijl er ook tal van specialisten ouderengeneeskunde, net als huisartsen, samenwerken in kleine samenwerkingsverbanden, zoals een maatschap. Uit de inkoopvoorwaarden van verzekeraars blijkt dat het voor een maatschap van specialisten ouderengeneeskunde straks niet toegestaan is om werk voor patiënten thuis te verrichten. Door verzekeraars wordt straks namelijk veelal de WTZi als eis gesteld en daaraan kunnen zij niet voldoen.
Ook stelt een aantal verzekeraars de eis van het zijn van een rechtspersoon. “Eisen die voor bijvoorbeeld een huisarts helemaal niet gelden”, aldus Nienke Nieuwenhuizen. “Het is dan ook opmerkelijk dat deze eisen wel aan specialisten ouderengeneeskunde worden gesteld.”

Nieuwe toetreders niet toegestaan
Het programma ‘Langer Thuis’ richt zich op de grote en groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis wonen. Het uitgangspunt is de wens van ouderen om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. Dit programma is onderdeel van het ‘Pact voor de Ouderenzorg’, van minister Hugo de Jonge. Eén van de doelstellingen in plan van aanpak is het faciliteren en ondersteunen van de specialist ouderengeneeskunde op het juiste moment, op de juiste plek. Nieuwenhuizen: “Dat betekent ook ruimte geven aan nieuwe toetreders van specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Nu is het bij de meeste zorgverzekeraars expliciet niet toegestaan om als nieuwe toetreder in 2020 te starten. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?”

 Omzetplafonds op oude cijfers gebaseerd
Verzekeraars hanteren bij het sluiten van contracten met specialisten ouderengeneeskunde zogenaamde omzetplafonds. Deze plafonds worden bij de meeste verzekeraars gebaseerd op 2018. Sinds 2018 is er echter bijzonder veel veranderd in zowel de prijs van de behandeling als in de hoeveelheid zorg. Hiervoor is in de voorliggende begroting van VWS ook voldoende macrobudget gereserveerd. “In de inkoopvoorwaarden van de verzekeraars zien wij dat echter nog niet terug”, aldus Nieuwenhuizen.

Verenso roept de partijen op om ervoor te zorgen dat verzekeraars voldoende zorg van specialisten ouderengeneeskunde voor 2020 inkopen. “Neem alle opgeworpen barrières weg. Dan kunnen wij ook in de eerste lijn ons werk doen en krijgen kwetsbare patiënten die thuis of in een kleinschalige woonvorm wonen, de zorg en behandeling die zij nodig hebben.”

Reactie Zorgverzekeraars Nederland
“De inzet van de specialist ouderengeneeskunde is erg waardevol. Het is mooi dat deze zorgverleners ook buiten het verpleeghuis beschikbaar zijn en dat bepaalde patiënten, die thuis wonen, vanaf komend jaar ook gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van de specialist ouderengeneeskunde. Maar we moeten niet vergeten dat er een tekort aan specialisten ouderengeneeskunde is. En dat is een uitdaging. Ook voor zorgverzekeraars, zij bieden immers zorggarantie en moeten voldoende én kwalitatief goede zorg inkopen voor hun verzekerden. We hebben het signaal van Verenso onder de aandacht gebracht bij onze leden”, verklaart woordvoerder Koen Venekamp van Zorgverzekeraars Nederland desgevraagd.

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *