Infographic over het werkplan van de Inspectie

Infographic over het werkplan van de Inspectie

Datum: 25 mei 2018

Eerder heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haar werkplan 2018 uitgebracht en naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin beschrijft de inspectie de activiteiten die zij voor 2018 heeft gepland. Ook de thema’s die in 2018 de meeste aandacht krijgen, staan erin vermeld. Nu heeft de inspectie een publieksversie van het werkplan  2018 gepubliceerd in de vorm van een interactieve infographic. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt namens alle inwoners van Nederland toezicht op de zorgaanbieders. Met de infographic van het werkplan 2018 wil de inspectie daarom de informatie op een aantrekkelijke manier toegankelijker maken voor een breed publiek. Daarin is ze zeker geslaagd.

Vanuit de infographic kunnen geïnteresseerden doorklikken en meer te weten komen over de verschillende thema’s. Dit zijn o.a. internationale samenwerking, zorg voor asielzoekers, geestelijke gezondheidszorg, samenwerking sociaal domein, goed bestuur, zorgnetwerken, ziekenhuizen en klinieken, eerstelijnszorg, farmaceutische zorg. Per onderdeel staat beschreven welke keuzes de IGJ maakt in haar toezicht in 2018.

Eerstelijnszorg
Zo staat er bij het thema eerstelijnszorg dat gaat om: huisartsendagpraktijken, verloskundigenzorg, sociale geneeskunde, basisartsen, paramedische zorg, alternatieve zorg, eerstelijns farmaceutische zorg, huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen.

De IGJ gaat de inrichting van het incidententoezicht op de eerstelijnszorg effectiever organiseren en vraagt bij verplichte meldingen zorgaanbieders om zelf onderzoek te doen. Ook wil de Inspectie het risicotoezicht verder verbreden. Ze wil meer kijken naar trends en risico’s en daar actief op inspelen.

Netwerkzorg
Bij netwerkzorg gaat het om het persoonlijke zorgnetwerk rond een cliënt. Bijvoorbeeld een mantelzorger, huisarts, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, hulp in de huishouding, medisch specialist, de Wmo-dagbesteding en de apotheker. De kwaliteit van deze zorg is voor een groot deel afhankelijk van goede samenwerking tussen zorgaanbieders en hulpverleners, aldus de inspectie. Janine Rooden-Timmer, inspecteur netwerkzorg, geeft in een video een korte toelichting.

 

(Illustratie: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *