Inspectie wil dat de zorg persoonsgericht is

Inspectie wil dat de zorg persoonsgericht is

Datum: 22 mei 2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het jaarlijks verslag van haar toezicht uitgebracht. Aandachtspunten zijn o.a. zorg in netwerken, openheid en de samenwerking met gemeenten. Ze wil dat de zorg persoonsgericht is. Omdat toezicht zich aanpast aan veranderingen in de zorgsector is er bijvoorbeeld ook aandacht voor regeldruk en het aantrekkelijk houden van werken in de zorg. Voor 2019 ligt bij zorg voor kwetsbare ouderen de focus op de samenwerking tussen de huisarts en de wijkverpleegkundige.

De gezondheidszorg is een omvangrijke sector, met veel deelsectoren. Om het voor geïnteresseerden overzichtelijk te houden, is er een infographic samengesteld, met daarin de verschillende deelsectoren waarop de IGJ toezicht houdt. Zoals: zorg thuis, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, samenwerking sociaal domein, eerstelijnszorg, farmaceutische zorg, ziekenhuizen enz. Met steeds per onderwerp de mogelijkheid om door te klikken naar de achterliggende informatie.

Eerstelijnszorg
Bij de eerstelijnszorg is er sprake van een veranderende zorgvraag, aldus de IGJ. De inspectie let vooral op de risico’s bij de gekozen oplossingen voor die veranderende zorgvraag en op betere samenwerking, om deze risico’s zo klein mogelijk te houden. De IGJ zet daarbij thematisch toezicht in (liefst multidisciplinair). Dit toezicht richt zich op regio’s waar er problemen spelen in de samenwerking tussen zorgverleners.

Zorgnetwerken
Bij het toezicht op zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen ligt in 2019 de focus op de samenwerking tussen de huisarts en de wijkverpleegkundige in zo’n zorgnetwerk. Naast bezoeken aan thuiszorgorganisaties, bezoekt de inspectie ook de huisartsen met wie de thuiszorgorganisaties samenwerken.

De inspectie vindt het belangrijk dat zorg persoonsgericht is, en dat de kwaliteit van leven van een patiënt verbetert. Bij het toezicht op zorgnetwerken kijkt de inspectie naar de samenhang in de zorg rondom een persoon of gezin. Werken zorgverleners goed samen? Ook met de patiënt of cliënt, met ouders en mantelzorgers? Begrijpt ieder zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor die van anderen?

Zorg thuis door meerdere hulpverleners kan voor risico’s zorgen, met name bij kwetsbare cliënten (bijvoorbeeld mensen met dementie). Overbelasting van mantelzorgers is een groeiend risico. Net als medicatiegebruik of het gebruik van medische technologie thuis.

Zorg thuis
De inspectie wil met haar toezicht de goede en veilige zorg verbeteren voor de cliënt thuis. De cliënt staat hier centraal. Hiervoor is nodig dat:
– De wijkverpleegkundige een zelfstandige positie heeft naast de huisarts en dat de samenwerking goed is;
– Het toezicht aansluit bij de veranderingen in de zorg;
– De zorgaanbieders weten welke risico’s er zijn en wat de kwaliteit is van de zorg die thuis wordt geleverd.

De komende tijd past de inspectie haar toezicht aan, aan alle onderdelen van het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging. Ze onderzoekt hoe ze de kwaliteit van zorg goed kan laten zien. Ook maakt ze een overzicht naar de soort risico’s en grootte van zorgaanbieder. De zorg thuis is nog sterk in ontwikkeling, daarom onderzoekt de inspectie regelmatig of het toezicht nog goed aansluit op de praktijk.

Tot slot
De Inspectie vermeldt het belangrijk te vinden dat de zorg persoonsgericht is. Ook hecht ze eraan dat zorg- en hulpverleners leren van wat er goed gaat en wat niet goed gaat. Openheid over de dingen die niet goed gingen, is daarbij van belang. Naar elkaar, maar ook naar de patiënt én zijn naasten.

Tevens kijkt de IGJ in het toezicht naar de samenwerking en de samenhang in de zorg rondom een persoon. En naar hoe zorg- en hulpverleners omgaan met hun patiënten of cliënten. Of bestuurders hun organisatie zo aansturen dat het de zorg- of hulpverlening ten goede komt, is eveneens een aandachtspunt.

Meer lezen? Kijk op het bericht: Toezicht IGJ blijft in beweging

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *