Infographic: toezicht op persoonlijke zorgnetwerken

Infographic: toezicht op persoonlijke zorgnetwerken

Datum: 12 juni 2018

De verwachting is dat het belang van goed functionerende zorgnetwerken de komende jaren toeneemt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt daar toezicht op. Ze heeft onlangs een interactieve infographic gepubliceerd over haar toezicht op zorgnetwerken. Het betreft dan het persoonlijk zorgnetwerk rond een cliënt of patiënt. 

In de afgelopen jaren heeft de inspectie de basis gelegd voor het toezicht op zorgnetwerken rond thuiswonende cliënten met meervoudige zorgbehoeften. Desondanks is toezicht van de inspectie op zorgnetwerken nog steeds relatief nieuw. Aan de hand van verschillende voorbeelden van kwetsbare personen toont de infographic aan hoe de zorg in een zorgnetwerk eruit kan zien en welke zorg- en hulpverleners daarbij zijn betrokken. Deze infographic geeft tevens voorbeelden van hoe het vaak gaat en hoe het ook anders kan in zorgnetwerken. Zo wil de inspectie zorg- en hulpverleners op een toegankelijke manier informeren zorgnetwerken en haar toezicht daarop.

Drie doelgroepen in 2018
De inspectie ziet het als haar rol om goede samenwerking in zorgnetwerken te stimuleren. Ook brengt ze de knelpunten in kaart en deze brengt ze vervolgens onder de aandacht bij de betrokken zorgverleners of partijen. Zoals het ontbreken van een aanspreekpunt. Of het geven van tegenstrijdige adviezen. In doet de inspectie 2018 onderzoek naar zorgnetwerken bij drie doelgroepen:

– thuiswonende kwetsbare ouderen
– kinderen die medisch specialistische zorg thuis krijgen
– mensen met ernstig psychische aandoeningen

Goede samenwerking voorop
Iedere zorgaanbieder of zorgverlener die zorg biedt aan cliënten met meervoudige zorgbehoeften, is onderdeel van een zorgnetwerk. De inspectie vindt het belangrijk dat zorgaanbieders dit vanzelfsprekend vinden. De zorg moet niet wel van goede kwaliteit moet zijn. Zorgaanbieders moeten goed samenwerken en afspraken maken over de zorg voor deze cliënten.

(Illustratie: uit infographic)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *