Discussie over kwaliteit van de thuiszorg

Discussie over kwaliteit van de thuiszorg

Datum: 6 augustus 2018

Het heeft nogal wat stof doen opwaaien in thuiszorg-land: het bericht van de Consumentenbond dat slechts 2 van de 50 thuiszorgorganisaties bij het eerste inspectiebezoek voldoen aan de eisen voor goede en veilige zorg. Bij overname in andere media werd de toevoeging ‘het eerste inspectiebezoek’ vaak niet meegenomen, waardoor het leek dat het een steekproef betreft van alle thuiszorgorganisaties. De branchezorgorganisatie BNT haastte zich om te vermelden dat ze dit negatieve beeld niet herkent. En de inspectie kwam met een persbericht om het tekst van de Consumentenbond te nuanceren. 

De Consumentenbond heeft haar publicatie gebaseerd op de rapportages op de websie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Reactie inspectie
De inspectie wijst in haar reactie op het feit dat het gaat om de meest recente inspectierapporten over 50 nieuwe of -voor de IGJ- nog onbekende zorgaanbieders die niet onder contract staan bij zorgverzekeraars.  De Consumentenbond bestrijdt dit in een tweet, waarin ze vermeld dat het niet alleen gaat om nieuwe organisaties. Van de 50 organisaties leveren er 19 sinds 2017 zorg, de overige 31 al langer (de oudste zelfs al 13 jaar).

Voor nieuwe aanbieders van thuiszorg gelden dezelfde eisen als voor alle andere zorgaanbieders, aldus de inspectie. IGJ erkent dat de meeste bij een eerste inspectiebezoek inderdaad niet voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij hertoetsing binnen twee maanden voldoet een meerderheid er wel aan. Een aantal nog niet en van hen verlangt de inspectie verdere verbetering. Voor een deel betreft het administratieve zaken die niet direct van invloed zijn op de kwaliteit van zorg. Waar dat wel het geval is, komt de inspectie langs voor een herbezoek. Als de IGJ er vertrouwen in dat een zorgaanbieder verder werkt aan verbetering, krijgt deze daarvoor de ruimte. Is dat vertrouwen er niet, dan krijgt die zorgaanbieder prioriteit in het risicotoezicht, aldus de inspectie in haar toelichting.

De inspectie wijst tevens op het feit dat nieuwe toetreders op dit moment niet verplicht zijn om zich vooraf te registreren. De wet Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) die waarschijnlijk in 2019 in werking treedt, verplicht nieuwe aanbieders zich vooraf te melden. De wet moet ertoe leiden dat nieuwe zorgaanbieders zich bewust zijn van de wettelijke eisen en het kwaliteitskader van de eigen sector, vóórdat ze met de zorgverlening starten.

Reactie BTN
De brancheorganisatie BTN noemt in haar bericht de uitspraken ongenuanceerd en zegt dat deze gebaseerd zijn op verouderde informatie. Ze stelt dat de lijst van de Consumentenbond het vertrouwen in de zorg ondermijnt. Niemand heeft hier iets aan. Het geeft een te zwart-wit beeld van de werkelijkheid en mist de nuance. Organisaties moeten vanaf het begin veilige zorg kunnen garanderen, maar van beginnende zorgorganisaties kun je moeilijk verwachten dat ze vanaf moment 1 aan álle eisen voldoen. Organisaties moeten de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen en te bewijzen. De werkwijze van de inspectie is gericht is op leren en verbeteren en dat is de goede benadering, aldus BTN. Ze vindt het belangrijk dat (nieuwe) zorgorganisaties sneller en ruimer worden gecontracteerd.

Meldpunt Thuiszorg 
Het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Het is dan extra belangrijk dat de zorg aan huis van een gewaarborgde kwaliteit en veiligheid is, stelt de Consumentenbond. Ze maakt zich bezorgd over het feit dat er veel mis gaat in de thuiszorg, zoals ongeschoold personeel dat  insuline en sondevoeding toedient. Ze heeft inmiddels een Meldpunt Thuiszorg ingesteld, waar mensen hun ervaringen met de thuiszorg kunnen doorgeven. Daarnaast eist de Consumentenbond snel actie van het ministerie van VWS.

Kortom: het laatste woord over deze kwestie is nog niet gezegd.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *