Inspectie past toezicht op wijkverpleging aan

Inspectie past toezicht op wijkverpleging aan

Datum: 12 maart 2019

Mensen blijven langer thuis wonen, met complexere zorg. Dat stelt hogere eisen aan de wijkverpleging. De zorg thuis moet veilig zijn en van goede kwaliteit. Wat goede zorg thuis is staat beschreven in het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging. De inspectie ziet daarop toe. Ze heeft met ingang van begin maart haar manier van toetsen aangepast aan dit kwaliteitskader.

Op basis van eigen evaluatie, het vernieuwde kwaliteitskader wijkverpleging en het addendum op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, is het toezicht van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo heeft de Inspectie meer oog voor het zorgnetwerk rondom een cliënt. Ze toetst of de zorg inderdaad wordt gegeven vanuit een vast team en of de wijkverpleging deelneemt aan het lokale zorgnetwerk.

Twee- of eendaags toezichtbezoek
Een andere belangrijke verandering is dat een toezichtbezoek niet standaard twee dagen is, maar nu ook een eendaags bezoek kan zijn. IGJ past de invulling van haar bezoek aan aan het type organisatie. Aan het eind van het bezoek geeft ze een terugkoppeling van alle bevindingen, zodat zorgverleners direct met de verbetermaatregelen aan de slag kunnen.

Cliëntenperspectief is uitgangspunt
Het toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wetten, richtlijnen en beroepsnormen. Bij de keuze van de normen is ook gekeken naar wat betrokken partijen – zoals beroepsgroepen, brancheorganisatie(s) en cliëntvertegenwoordigers – belangrijk vinden. Het cliëntenperspectief is het uitgangspunt van het toezicht van de IGJ. Daarnaast kijken we naar de thema’s Integrale zorg, Veilige zorg thuis, Professionele autonomie wijkverpleegkundige en Sturen op kwaliteit.

Tijdens een toezichtbezoek lopen inspecteurs van IGJ mee met bestaande zorgroutes. Ze spreken met cliënten, naasten en zorgverleners. Daarnaast kijken ze zorgdossiers in. Daarbij wordt steeds getoetst op basis van het toetsingskader.

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *