GGDAppStore: groot aanbod van betrouwbare gezondheidsapps

GGDAppStore: groot aanbod van betrouwbare gezondheidsapps

Datum: 26 juli 2017

ggd_appstore_zorgenzEr is sprake van een wildgroei aan gezondheidsapps. Er zijn al zo’n 100.000 apps die beweren de gezondheid te bevorderen en bijna dagelijks komen er nieuwe bij. Er is kennelijk ook behoefte aan, gezien het toenemende gebruik van consumenten. Hoe kun je in dat app-woud weten welk aanbod betrouwbaar is? De GGD AppStore biedt uitkomst.

De GGD AppStore is een dienst van alle 25 GGD’en en GGD GHOR Nederland. Het is een webwinkel  met gratis te downloaden gezondheidsapps voor consumenten. Het aanbod omvat niet alleen apps, maar ook wearables, websites en platforms. Voor het leesgemak wordt alleen de term ‘apps’ gebruikt. Voordat een app op deze site wordt opgenomen, hebben deskundigen deze getoetst aan een aantal criteria.

Geen keurmerk
Zoals gezegd: het aanbod is zeer groot, maar de juiste app vinden valt niet mee. En er is nauwelijks iets bekend over de betrouwbaarheid en effectiviteit. Slechts enkele medische apps, die in medische behandelingen worden ingezet, zijn gevalideerd. De rest niet. Er is (nog?) geen keurmerk voor gezondheidsapps en wearables.

Gedegen toetsing
Het idee achter de GGDAppStore is een gedegen toetsing van gezondheidsapps door deskundige GGD-professionals. De GGD werkt daarbij vanuit het principe: “we raden aan”, niet “we raden af”. Daarom worden alleen die apps die voldoen aan de opgestelde criteria worden opgenomen in GGDAppStore. Ze worden daarbij voorzien van een herkenbaar vignet. Vooralsnog betreft het alleen Nederlandstalige apps.

Toetsing vindt plaats op: gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, privacy, betrouwbaarheid en onderbouwing.  Op de website staat per app een korte beschrijving en beoordeling.

Positieve gezondheid
Er wordt gekeken vanuit de definitie van positieve gezondheid “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”…  De zes dimensies uit positieve gezondheid – lichaam, psyche, zingeving, gelukkig-zijn, relaties/meedoen en dagelijks leven – vormen dan ook de basis voor de rubricering van de GGD AppStore.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *