Het Juiste Loket: niet langer van kastje naar muur

Het Juiste Loket: niet langer van kastje naar muur

Datum: 27 februari 2018

Het Juiste Loket is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben. Het valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.

Voor wie is dit loket bedoeld?

  • Mensen met zorg of ondersteuning die valt onder de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Vertegenwoordigers kunnen ook bij het Juiste Loket terecht;
  • Mensen die nog geen zorg of ondersteuning hebben en deze willen aanvragen;
  • Ouder(s), verzorger(s) en professionals bij vraagstukken rondom het organiseren van zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag of ten aanzien van de criteria van intensieve kindzorg (IKZ);
  • Mensen die vragen hebben over de organisatie en financiering van palliatieve zorg;
  • Professionals, zoals onderwijs- en zorgconsulenten, cliëntondersteuners en medewerkers van de gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Waarvoor kan iemand bij het Juiste Loket terecht?
Het kan hierbij gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz. Voorbeelden zijn:

  • Als niet duidelijk is welk(e) instantie(s) verantwoordelijk is/zijn voor een zorg- of begeleidingsvraag;
  • Als iemand door verschillende zorgloketten steeds weer wordt doorverwezen;
  • Als iemand niet adequaat wordt geholpen en vragen heeft rondom de aanvraagprocedure van zorg/begeleiding.

Ook met vragen over palliatieve Zorg
Iedereen kan het Juiste Loket benaderen met vragen over de aanvraag en financiering van palliatieve zorg. De medewerker van het Loket kan mensen op weg helpen als ze niet weten welk(e) instantie(s) verantwoordelijk is/zijn en hoe palliatieve zorg wordt bekostigd. Het Juiste Loket wordt hierin bijgestaan door het Palliatieve zorgteam van het ministerie van VWS.

Kinderen met een intensieve zorgvraag
Men kan ook bij het Juiste Loket terecht voor vragen of knelpunten rondom zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag. Zowel ouders, verzorgers als professionals kunnen voor vragen of knelpunten contact opnemen met het Juiste Loket. Daarbij is het ten aanzien van deze zorg en ondersteuning voor kinderen mogelijk dat medewerkers van het Juiste Loket op huisbezoek of naar betrokken instanties gaan.

Werkwijze
De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. De medewerkers kijken samen met de beller naar de vraag/probleem, geven informatie en proberen ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties een oplossing wordt gevonden.
Bij het Juiste Loket werken mensen van Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte).

Het Juiste Loket is telefonisch bereikbaar op 030-7897878. Het e-mailadres is meldpunt@juisteloket.nl.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *