Flitspresentatoren gezocht over afstemming zorgwetten

Flitspresentatoren gezocht over afstemming zorgwetten

Datum: 27 november 2018

Op 14 maart 2019 is er in Utrecht een studiedag over het beter op elkaar afstemmen van de vier wetten in de langdurige zorg: de Wet langdurige Zorg, de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. De Guus Schrijvers Academie zoekt nog enkele ‘flitspresentatoren’ die in tien minuten een aspect rond de toegankelijkheid van de langdurige zorg willen bespreken.

De flitspresentatoren kunnen uit verschillende ‘hoeken’ komen. Uiteraard een professional of een bestuurder die zelf initiatief heeft genomen om de wetten beter op elkaar af te stemmen. Het kan ook iemand zijn die een voorbeeldproject uit de langdurige zorg presenteert, waarbij de zorgvraag centraal staat. Een praktijkvoorbeeld op het gebied van persoonsvolgende bekostiging of financiering vanuit persoonsgebonden budgetten. Een mantelzorger die is vastgelopen op de bestaande regelgeving en die goede oplossingen aandraagt. Een promovendus op het gebied van de bekostiging van de langdurige zorg. Een onderzoeker die zich heeft verdiept in deze problematiek. Enz.

Studiedag 14 maart
Patiënten / cliënten weten vaak niet bij welke instantie ze terecht kunnen als ze langdurige zorg nodig hebben. De verschillende zorgwetten, regels en geldpotjes staan te vaak centraal, in plaats van de burger. De overheid wil de zorg dichter bij de patiënt brengen. Maar door systeemdenken in wet- en de regelgeving is juist een versnippering ontstaan, met de bijbehorende bureaucratische rompslomp.

Hoe vergemakkelijk je de toegang tot de langdurige zorg? Hoe stel je de zorgvraag centraal in plaats van wet- en regelgeving? En hoe kan je de de vier wetten die langdurige zorg bekostigen beter op elkaar afstemmen? Op de studiedag op 14 maart 2019 in Utrecht zijn hierover plenaire voordrachten, parallelsessies, workshops en flitspresentaties.

Aanmelden
Als flitspresentator heb je een podium om je kennis te delen. Uiteraard krijg je gratis toegang tot het congres, met daarnaast een kleine attentie en een reiskostenvergoeding. Wil je een flitspresentatie, stuur dan voor 15 januari 2019 een mail naar marcelstam@guusschrijvers.nl, met een beschrijving van het thema van je presentatie en het onderwerp en eventueel een bijlage met een samenvatting van je afstudeerscriptie, onderzoek o.i.d. Eind januari hoor je of je inzending geselecteerd is.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *