Oplossingen voor zorgval: per 1 juli meer zorg aan huis

Oplossingen voor zorgval: per 1 juli meer zorg aan huis

Datum: 18 mei 2018

Het is een bekend verschijnsel dat zorgverleners heel wat hoofdbrekens kost: de zogeheten ‘zorgval’. Mensen die meer zorg nodig hebben, krijgen door de huidige wet- en regelgeving in bepaalde situaties tijdelijk juist minder uren zorg. Dat kan niet de bedoeling zijn, en daarom heeft minister Hugo de Jonge naar oplossingen gezocht. Zodat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. Het maakt dan ook niet meer uit onder welke wet de zorg betaald wordt. Per 1 juli komt er meer zorg aan huis voor mensen die wachten op een plek in het verpleeghuis.

Wie meer zorg nodig heeft, moet meer zorg kunnen krijgen. Dat is het uitgangspunt van hoe ons zorgstelsel in elkaar zit. Toch komt het in de praktijk voor dat sommige mensen te maken krijgen met de ‘zorgval’. Dat komt omdat de zorg thuis nu georganiseerd is vanuit drie wetten, met elk een eigen financiering. Zorg thuis kan geleverd worden vanuit zowel de Zvw, de Wmo als de Wlz.
Bij de ‘overgang’ van de ene naar de andere wet bijvoorbeeld, als een oudere in afwachting is van een plek in een verpleeghuis, kan het dan gebeuren dat iemand die juist meer zorg nodig heeft, tijdelijk minder zorg krijgt, omdat de huidige zorg niet ‘past’ binnen de regelingen van de Wlz. Het gevolg is dat mensen om dat te voorkomen soms keuzes uitstellen; zij vragen dan geen indicatie voor het verpleeghuis aan, terwijl dat eigenlijk wel nodig is.

Extra zorg
De zorgval doet zich voornamelijk voor bij ouderen en mensen met een lichamelijke beperking die veel zorg en ondersteuning vanuit de Zvw en Wmo 2015 kregen, maar nu meer zorg nodig hebben en daarom overgaan naar de Wlz-zorg (hetzij thuis, hetzij in een verpleeghuis). Om de zorgval op te lossen, wordt extra zorg mogelijk gemaakt voor mensen die Wlz-zorg thuis ontvangen.

Overbruggingszorg beter benut
Er wordt een aantal maatregelen genomen.
Voor cliënten die wachten op een plek in een zorginstelling zullen vanaf 1 juli 2018 de bestaande wettelijke mogelijkheden voor Wlz overbruggingszorg beter worden benut. Overbruggingszorg is de zorg die mensen ontvangen terwijl zij wachten op een plek in een zorginstelling.

Uitbreiding regeling Extra kosten thuis
Voor cliënten die Wlz-zorg ontvangen en langer thuis willen wonen, maken we extra zorg mogelijk door de regeling Extra kosten thuis (EKT) per 1 juli 2018 uit te breiden. Het zorgkantoor kan in het kader van de EKT besluiten dat de kosten voor zorg thuis hoger mogen zijn onder bepaalde voorwaarden.

Waarom zorg thuis niet onderbrengen in één wet?
Op linkedin schrijft De Jonge: ‘Je zou zeggen, waarom is de zorg thuis eigenlijk in 3 wetten geregeld? Waarom breng je niet alles onder in een wet? Hoe voor de hand liggend dat ook is, het is niet de snelste manier om het probleem van nu op te lossen. Een wet wijzigen duurt een paar jaar. Daar zijn mensen die nu zorg nodig hebben niet bij gebaat. We zorgen daarom dat we zo snel mogelijk kunnen oplossen wat nu knelt op de wijze zoals hiervoor beschreven. Maar daarnaast kijken we ook naar haalbare alternatieven voor de langere termijn om dit probleem duurzaam op te lossen. Want de regels moeten vóór ons werken, niet tegen ons.’

In zijn brief aan de Kamer schrijft de bewindsman dat de voorlichting over de langdurige zorg wordt verbeterd, zodat cliënten een betere keuze kunnen maken voor de best passende zorg. Ook gaat hij meer ingrijpende alternatieven voor de langere termijn verkennen.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *