‘Handreiking doelen stellen’ voor aanpak gezondheidsverschillen

‘Handreiking doelen stellen’ voor aanpak gezondheidsverschillen

Datum: 18 juli 2019

Terugdringen van gezondheidsverschillen is complex. Het richt zich onder andere op gezondheidsgedrag en gezondheidsvaardigheden. Zo’n aanpak kan alleen in samenwerking met alle partijen in de wijk. Om de doelen helder te formuleren en te voorkomen dat ze uit het oog worden verloren, zijn er instrumenten ontwikkeld. 

Wat is nodig in een wijk om de gezondheidsverschillen terug te dringen? Een succesvolle aanpak gaat uit van wat nodig is in een bepaalde wijk/gemeente, vraagt om inzet van diverse partijen, een breed draagvlak en het doorlopen van een aantal stappen met zowel professionals als inwoners. De aanpak is dus procesgericht. Het is vaak ook een kwestie van experimenteren en al doende leren.

Handreiking doelen stellen
Juist in zo’n dynamisch proces is het van belang om het doel vast te houden. Begin daarom in ieder geval met het stellen van doelen. Daarmee is voor alle betrokkenen duidelijk wat de stip op de horizon is. Ter ondersteuning daarvan  heeft Gezond in… in samenwerking met Pharos en Platform31 de handreiking doelen stellen ontwikkeld. Gebruik daarvan helpt zeker. Het maakt daarbij niet uit of de aanpak nog moet starten of al een tijd loopt.

Concrete uitwerkingen
Bij de handreiking is er nog een aantal concrete uitwerkingen ontwikkeld die de uitwerking kunnen vergemakkelijken.
Het werkblad doelen stellen
De checklist doelensessie
De voorbeeldpresentatie doelensessie

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *