Oproep: neem preventie op in regeerakkoord

Oproep: neem preventie op in regeerakkoord

Datum: 16 augustus 2017

Nu de formatiebesprekingen weer zijn voorgezet, zal de zorg zeker een van de belangrijkste aandachtspunten zijn. De SER, NPHF Federatie voor gezondheid en GGD GHOR Nederland hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm met het verzoek om in het regeerakkoord ook preventie op te nemen. 

‘Namens een groot aantal personen en organisaties vragen wij u om in het regeerakkoord een plaats in te ruimen voor preventie voor gezondheid’,  zo begint de brief. Het zijn inderdaad een groot aantal ondertekenaars, allen prominenten in de zorg. Waaronder Bernard Wientjes;  Alexander Rinnooy Kan, Agenda voor de Zorg 2017; Paulien Meurs, RVS; Jacobine Geel, GGZ Nederland;  André Rouvoet, Zorgverzekeraars Nederland en Ella Kalsbeek, LHV. Een schrijven om dus serieus te nemen .

Tal van redenen
De briefschrijvers noemen een aantal redenen om preventie voor gezondheid sterker te verankeren in beleid en samenleving. ‘De levensverwachting blijft stijgen, waardoor er meer mensen met een chronische ziekte zijn. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen burgers blijven groot. De kosten van zorg, financieel en sociaal, nemen zonder extra preventieve maatregelen verder toe.’

‘Preventie speelt een essentiële rol in de aanpak hiervan. Het zorgt ervoor dat mensen langer gezond zijn. Het voorkomt dat de last van een eenmaal ingetreden ziekte erger wordt’, zo benadrukt de brief. ‘Minder verschillen in gezondheid, een hogere leeftijdsverwachting, minder zware zorg, lagere kosten voor burgers, werknemers en werkgevers, een meer duurzame inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt en een betere start voor alle kinderen komen zo binnen bereik.’

Van nazorg naar voorzorg
Genoemde partijen willen met overheid de noodzakelijke impuls geven aan preventie. Ze willen daarom graag met de informateur en het nieuwe kabinet in gesprek over de vraag hoe ze gezamenlijk de inzet voor preventie inhoudelijk en organisatorisch kunnen versterken. ‘Het gaat om de omslag van nazorg naar voorzorg.’

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *