Vernieuwd kennisdossier over participatie

Vernieuwd kennisdossier over participatie

Datum: 21 maart 2019

Gemeenten hebben taken en verantwoordelijkheden die gericht zijn op participatie en gezondheid. Daarbij is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan het bereiken van inwoners met een lage SES en migranten, en aan te sluiten bij hun mogelijkheden. Gezond in…. is een stimuleringsprogramma voor lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Ze heeft recent een vernieuwd kennisdossier Participatie uitgebracht. Een digitale uitgave, met praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor gemeenten voor de concrete invulling van participatie van burgers. 

Een goede gezondheid bevordert meedoen in de samenleving. Een minder goede gezondheid kan dit juist belemmeren. Daarom is het cruciaal om bij een aanpak van gezondheidsachterstanden participatie en gezondheid aan elkaar te koppelen.

Verbinding met gezondheid
Bevordering van participatie en gezondheid van de burgers liggen bij verschillende gemeentelijke domeinen. Zoals Werk & Inkomen, Wmo, Armoede, Onderwijs, Volksgezondheid & Sport, Ruimtelijke ordening, etc. Regulier beleid vanuit deze domeinen kan bijdragen aan de aanpak van gezondheidsachterstanden. Het is essentieel om de verbinding te leggen met gezondheid, en andersom. Een eenzijdige aanpak van bijvoorbeeld financiële problemen, zonder aandacht voor gezondheid en stressreductie, zal namelijk minder succesvol zijn. Ook de verbetering van leeftijd en gezondheid zal beperkt blijven wanneer er bijvoorbeeld geen aandacht is voor slechte huisvesting.

Verbinding tussen gemeenten en eerstelijnszorg
Het kennisdossier Participatie bevat veel handvatten voor gemeenten, maar is zeker ook interessant voor zorgverleners. De verbinding tussen gemeenten en de eerstelijnszorg is essentieel voor een goede wijkaanpak. Want, om in de termen van het kennisdossier te blijven: de gemeente kan niet zonder de zorgverlening, en andersom.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *