Themadoc over huisartsenbekostiging

Themadoc over huisartsenbekostiging

Datum: 26 april 2018

Gezond in…. zet in op het terugdringen van gezondheidsachterstanden in gemeenten. Daartoe heeft ze onder meer een Themadoc-reeks opgezet, met diverse relevante thema’s. Het gaat veelal om begrippen die bekend klinken, maar waarvan de inhoud toch niet altijd volstrekt helder is. Meer inzicht in de mechanismen achter deze thema’s maakt duidelijk hoe ze kunnen worden benut bij het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen, aldus Gezond in…. Onlangs verscheen in de reeks: de huisartsenbekostiging.

Huisartsenbekostiging vanuit de Zorgverzekeringswet biedt aanknopingspunten om zorg in de eerste lijn beter te organiseren en om samenwerking tussen professionals van zorg en welzijn te stimuleren. Betere samenwerking tussen professionals is een belangrijke voorwaarde om zorg betaalbaar te houden en gezondheid te verbeteren van mensen met gezondheidsachterstanden.

Bestaande en nieuwe financiering
Themadoc Huisartsenbekostiging geeft een korte toelichting op de huisartsenbekostiging en hoe deze kan worden benut bij het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Dit kan gemeenteambtenaren en professionals uit zorg en welzijn helpen bij het nadenken over verdere organisatie van de eerstelijnszorg.

Het document gaat in op de bestaande bekostiging met inschrijftarief en consulten; financiering van de chronische zorg en innovatiegelden. Het vermeldt ook de nieuwe O&I-gelden met tarieven voor praktijkmanagement, wijkmanagement, regiomanagement ketenzorg en regiomanagement & innovatie. Maar het vermeldt ook op welke wijze gemeenten kunnen sturen op de nieuwe tarieven en/of het maken van samenwerkingsafspraken.

Ga in overleg met ROS’en
Gemeenten krijgen het advies om samen te werken met Achterstandsfondsen en met de ROS’en. ‘Gemeenten zouden in overleg kunnen gaan met de regionale ROS-organisatie om over verbetering te praten van de integrale aanpak bij het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen en ga in gesprek met de Regionale Huisartsenvereniging (of InEen) of ROS-organisaties om integrale samenwerking in de eerste lijn in opslagwijken met de gemeente te stimuleren’, aldus het document.

Goede voorbeelden
Als goede voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten en huisartsen wordt de inzet van een sociaal makelaar bij Welzijn op Recept genoemd en de financiering door de gemeente van een praktijkondersteuner jeugd.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *