Functie POH Somatiek blijft bestaan

Functie POH Somatiek blijft bestaan

Datum: 10 februari 2016

poh_s_zorgenzStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) bracht alle partijen bij elkaar om een einde te maken aan de onzekerheid die was ontstaan bij werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg en bij opleidingsinstellingen over het toekomstperspectief van de praktijkondersteuner (POH) Somatiek. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben nu besloten dat de inmiddels goed ingeburgerde en gewaardeerde POH Somatiek onderdeel blijft uitmaken van het praktijkteam.

In 2011 brachten LHV en NHG hun standpunt over het ondersteunend team in de huisartsenvoorziening uit: een praktijkteam met een huisarts, een praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) en een doktersassistente. Nu is besloten dat de functie van POH Somatiek blijft bestaan, naast de toekomstige PVH. Deze POH is verantwoordelijk voor minder complexe zorg en behandeling bij chronische aandoeningen, terwijl de PVH verantwoordelijk is voor hoog complexe zorg en de coördinatie daarvan. Hierover hebben LHV en NHG een akkoord gesloten met InEen, NVvPO, NVDA, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, FNV, CNV en de HBO-opleidingen. In afwachting van de komst van de praktijkverpleegkundige was de Hbo-opleiding tot POH Somatiek al stilgelegd, terwijl pas over vier jaar afgestudeerden uit de Hbo-opleiding tot PVH uitstromen. Met het akkoord willen de veldpartijen een einde maken aan deze situatie; de opleiding tot PVH wordt voortgezet en de opleiding POH Somatiek kan worden hervat. Voor beide functies bestaat perspectief binnen de huisartsenpraktijk.

Twee leerlijnen
SSFH verduidelijkt waar nodig minder en hoog complexe zorg en de competenties en niveaus die nodig zijn. In het akkoord is afgesproken dat SSFH in samenwerking met de veldpartijen voldoende stageplaatsen organiseert. SSFH bewaakt verder de kwaliteit van de POH Somatiek opleidingen door middel van certificering en realiseert een landelijk uniform toelatingsassessment voor de opleiding tot POH. Opleiders worden opgeroepen de beide leerlijnen tot POH Somatiek en PVH aan te bieden, in het hoger beroepsonderwijs.

(Foto: Pixelhead Photo/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *