Succesvolle actie om praktijkaccreditering te vereenvoudigen

Succesvolle actie om praktijkaccreditering te vereenvoudigen

Datum: 5 november 2018

De actie en lobby van de actiegroep Het Roer Moet Om, de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV), de landelijke Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) om de praktijkaccreditering zinniger en zuiniger te maken, is gelukt. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staat achter een driejaarlijkse cyclus van de praktijkcertificering en steunt daarom het College van Deskundigen van NHG Praktijkaccreditering (NPA) om dit verder te ontwikkelen en gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

De organisaties lagen de afgelopen weken in de clinch met NHG Praktijkaccreditering. De NPA wilde een jaarlijks ‘coachend gesprek’ invoeren, terwijl in de recente schrapsessies was afgesproken de jaarlijkse ‘overbodige auditrondes’ te schrappen. In plaats daarvan zouden huisartspraktijken nog maar eens per drie jaar worden onderzocht in een audit.
Het HRMO en de LHOV kregen destijds de opdracht om de voortgang te bewaken. Het eerder afgesproken 1 september 2018 werd uitgesteld tot 1 januari 2019. Daarom hebben zij gepleit voor het snel invoeren van een driejaarlijkse accreditering en het vervallen van de verplichte jaarlijkse accreditatie voor huisartsopleiders.

Voortaan ondersteuning op maat
Het NHG laat weten dat de vereenvoudiging van de praktijkaccreditering hoort bij de activiteiten die de administratieve lasten voor huisartspraktijken verminderen, zoals beschreven in de schrapsessies. ‘Het aanbod van NPA om tussentijds te blijven ondersteunen bij het kwaliteitsbeleid van de praktijk kan daarnaast blijven bestaan, maar dan wel op facultatieve basis. Op die manier krijgen praktijken naar behoefte ondersteuning op maat en wordt onnodige regeldruk voorkomen’, aldus het NHG.

Afspraken over verminderen regeldruk niet voor niets
Ook de LHV liet al eerder weten voorstander te zijn van accreditering 1 keer per 3 jaar: “We hebben de afspraken over het verminderen van de regeldruk voor huisartsen tenslotte niet voor niets gemaakt”.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *