Zorg kwetsbare ouderen centraal tijdens EerstelijnsCafé

Zorg kwetsbare ouderen centraal tijdens EerstelijnsCafé

Datum: 17 september 2017

Op 7 september jl. was er het eerste EerstelijnsCafé, georganiseerd door een aantal belangenorganisaties in de eerste lijn. Daar wisselden zorgverleners, bestuurders en politici met elkaar over van gedachten over de vraag wat er er moet gebeuren om goede zorg te waarborgen voor de half miljoen kwetsbare ouderen die nog thuis wonen.

De zorg in de eerste lijn staat onder druk door de toename van kwetsbare ouderen die thuis blijven wonen. Mensen willen graag thuis wonen tot op hoge leeftijd en vanuit de overheid wordt dit gestimuleerd. Maar er komt een moment dat ouderen kwetsbaar worden en ondersteuning nodig hebben.

Pleidooi voor financiering op maat
De zorgverleners pleitten tijdens de bijeenkomst voor financiering-op-maat van de zorg, het opheffen van barrières die onderlinge samenwerking en gegevensuitwisseling belemmeren en het verlagen van het aantal patiënten per huisarts.

Tekort voelen schieten
De eerstelijnszorg speelt met allerlei initiatieven in op de steeds groter wordende zorgvraag van 75-plussers, zoals nieuwe samenwerkingsverbanden of initiatieven op gebied van wonen. Toch voelen huisartsen, tandartsen, apothekers, wijkverpleegkundigen en thuiszorgers zich nu vaak tekortschieten, zo bleek tijdens het café.

Ze gaven aan dat er vaak domweg te weinig tijd is om de groep kwetsbare ouderen goed in beeld te krijgen, en ze vervolgens op hun persoonlijke situatie afgestemde zorg te bieden. “Daarbij is niet genezing ons hoogste doel, maar verbeteren van het functioneren en de kwaliteit van leven”, zo stelde Paul Wouda, kaderhuisarts van de Zorggroep DOH in Eindhoven.

Betere samenwerking
Ook de onderlinge samenwerking tussen zorgverleners blijkt complex en laat nog te wensen over. Tandarts Arie Hoeksema: “Een grote groep ouderen met problemen komt nu niet eens in beeld, ze mijden de zorg. Dat is schrijnend. Betere samenwerking en een breed geaccepteerd en kraakhelder elektronisch patiëntendossier zijn hard nodig om dat in de toekomst te voorkomen.”

Het EerstelijnsCafé werd gehouden op 7 september 2017 en is georganiseerd door de gezamenlijke belangenorganisaties in de eerste lijn: ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, LHV en NHG.

(Illustratie: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *