Het roer gaat om, melden InEen, LHV, NHG en VPH

Het roer gaat om, melden InEen, LHV, NHG en VPH

Datum: 5 oktober 2015

het_roer_gaat_om_zorgenzOp het gebied van meer gelijkwaardigheid, minder bureaucratie, kwaliteit en kwaliteitsmeting, worden belangrijke stappen gezet. Dat is de uitkomst van de Het Roer Moet Om-werkgroepen, melden de huisartsenorganisaties en de brancheorganisatie. Deze veranderingen moeten het werk van huisartsen makkelijker en weer aantrekkelijker maken. Zodat meer tijd kan worden besteed aan de patiënt.

Eerder dit jaar stelden het Actiecomité Het Roer Moet Om en minister Schippers een deadline: 1 oktober 2015 moesten er concrete verandervoorstellen liggen. Huisartsen- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, toezichthouders, en de overheid hebben gehoor gegeven aan de duidelijke boodschap van ruim 8000 huisartsen.

Onafhankelijke geschillencommissie
Huisartsen bleken eerder dit jaar massaal ontevreden te zijn over het contact en contract met de verzekeraar. In de contractering 2016 en 2017 zullen onderdelen van het contract worden ge-uniformeerd en verzekeraars gaan meerjarige overeenkomsten afsluiten. Het contracteringsproces wordt verbeterd en vereenvoudigd, ondermeer door jaarlijkse evaluaties, betere bereikbaarheid en een onafhankelijke geschillencommissie.

Meer ruimte voor samenwerking
Huisartsen zijn door de Mededingingswet terughoudend geworden om samen te werken. In september werd al bekend dat de ACM meer ruimte biedt voor samenwerking die in het belang is van patiënt en verzekerde. De autoriteit zegde toe terughoudend te zijn bij eventuele overtredingen van de Mededingingswet, zolang alle betrokken partijen tevreden zijn. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht van een groepsvrijstelling in de Mededingingswet en de verhoging van het bagatel.

Bureaucratie structureel terugdringen
In de administratie zijn maatregelen genomen om de bureaucratie structureel terug te dringen. Zoals:
– Bij het voorschrijven van genees- en hulpmiddelen volstaat het recept. Bijna alle extra formulieren vervallen. Een recept is immers een recept.
– Het herhalen van machtigingen voor materialen bij chronische aandoeningen, maar ook bij Baxter-afgifte door de apotheek, wordt geschrapt.
– Worden merkgeneesmiddelen voorgeschreven, dan volstaat de vermelding ‘medische noodzaak’ op het recept. Extra formulieren vervallen.
– Voor een doorlopende medisch-specialistische behandeling is het volgende jaar geen nieuwe verwijzing nodig .

Modernisering kwaliteitsbeleid
Voorts gaat een taskforce met vertegenwoordigers van huisartsen, patiënten en verzekeraars het kwaliteitsbeleid moderniseren. Dit zijn de voornemens:
– Huisartsenorganisaties ontwerpen een nieuw kwaliteitssysteem met basiskwaliteitseisen.
– Het aantal indicatoren in de ketenzorg gaat terug naar acht per keten. Verzekeraars zetten niet langer eigen vragenlijsten uit, zij sluiten aan bij de nieuwe set indicatoren.
– Er komt een geaccepteerde lijst met zinvolle en valide kwaliteitsindicatoren.
– Er komt een methode om patiëntervaringen beter te meten en evalueren.

het_roer_gaat_om_zorgenzHet volledige document Het Roer Gaat Om is hier te downloaden. Dit document is ondertekend door InEen, IGZ, LHV, VWS, NHG, NPCF, VPH en ZN.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *