DOH en VGZ bereiken akkoord

DOH en VGZ bereiken akkoord

Datum: 19 december 2017

Het heeft nogal wat stof doen opwaaien. Zorggroep DOH was het niet eens met de voorwaarden van VGZ voor de contractering van ketenzorg. DOH dreigde met een rechtszaak en informeerde per brief haar patiënten. Dat laatste vond de NZa te ver gaan. Inmiddels zijn alle gemoederen gesust. Met inzet van een onafhankelijke bemiddelaar zijn partijen tot overeenstemming gekomen.

Op voorstel van VGZ zijn de afgelopen dagen gesprekken gevoerd onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat alsnog een tweejarig akkoord is bereikt tussen DOH en VGZ voor vijf van de zes zorgprogramma’s die door de zorggroep worden uitgevoerd. Het gaat om alle patiënten met diabetes, COPD en astma plus de ketenzorgprogramma’s voor ouderen en ggz. Van een beperking van de toegang tot deze programma’s is geen sprake.

Verdere onderhandeling over ketenzorg hart- en vaatziekten
Over de ketenzorg voor mensen met (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten wordt de komende periode verder onderhandeld. De continuïteit van zorg voor deze patiëntengroep is voor 2018 gegarandeerd.

Kort geding ingetrokken
DOH en VGZ zijn blij dat met deze afspraken een einde komt aan de onzekerheid voor zowel de patiënten als de huisartsen en andere zorgaanbieders die de ketenzorg in de regio Eindhoven leveren via DOH. Het stof is weer gaan liggen, hoewel partijen het dus nog niet eens zijn over het laatste ketenzorgprogramma. De zorggroep heeft inmiddels de dagvaarding voor het kort geding ingetrokken. ZorgenZ heeft eerder bericht over dit conflict.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *