Maximumtarief voor ketenzorg in 2018

Maximumtarief voor ketenzorg in 2018

Datum: 9 juli 2017

Voor ketenzorg komt er per 2018 een maximumtarief. Dit betreft het tarief dat huisartsen mogen vragen voor multidisciplinaire zorg voor diabetes, copd en hart- en vaatziekten. Dat heeft demissionair VWS-minister Edith Schippers besloten. Ze heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de opdracht gegeven deze tarieven te bepalen.

Het gaat om de bekostiging in het zogeheten ‘tweede segment’. Dit betreft multidisciplinaire zorg: de samenwerking huisartsen met andere zorgaanbieders in de ketenzorg voor chronische aandoeningen, zoals diabetes, copd en vasculair risicomanagement hart- en vaatziekten (cvrm).

Van vrij tarief naar maximum
Tot nu toe waren er vrije tarieven voor dit tweede segment. Het derde segment heeft betrekking op innovatieve zorg die huisartsen mogen leveren tegen vrije tarieven. Bij de vrije tarieven in het tweede segment was een contract met een zorgverzekeraar wel een voorwaarde om deze zorg vergoed te krijgen. Minister Schippers wil echter per 2018 af van het vrije tarief voor dergelijke zorg.

Dat besluit van minister Schippers hangt direct samen met een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in november 2016, waaruit volgt dat er geen verplicht contract tussen een zorgverzekeraar en zorgaanbieder nodig is om reguliere multidisciplinaire zorg vergoed te krijgen. Schippers vreest dat de kosten voor deze zorg dan de pan uit kunnen rijzen. Ze wil dat risico voorkomen door per 2018 een vast, maximaal tarief in te voeren. De NZa moet de hoogte daarvan bepalen.

Voor diabetes, copd en cvrm
Het vaste maximum geldt vanaf 2018 vooralsnog alleen voor de drie genoemde vormen van multidisciplinaire zorg, namelijk: diabetes, copd en cvrm. Voor eventuele andere vormen van multidisciplinaire ketenzorg geldt voorlopig nog een vrij tarief.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *