Digitaal gegevens uitwisselen wordt versneld en verplicht

Digitaal gegevens uitwisselen wordt versneld en verplicht

Datum: 31 december 2018

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat zorginstellingen stapsgewijs verplichten om op een eenduidige manier digitale gegevens met elkaar uit te wisselen. Zo kunnen zorgverleners sneller over medische gegevens van patiënten beschikken en kunnen patiënten hun eigen gegevens veilig digitaal inzien en beheren. Dit gebeurt niet vanzelf en zeker niet snel genoeg, terwijl de tijd er wel rijp voor is. Daarom gaat de minister elektronische gegevensuitwisseling wettelijk verplicht stellen. Digitaal als het nieuwe normaal.

“Als de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op orde is, kunnen vermijdbare fouten voorkomen worden. Het is belangrijk dat digitaal het nieuwe normaal gaat worden”, aldus Bruins. Hij ziet de totstandkoming als een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor parlement, VWS, zorgveld en leveranciers, maar met de regie bij de overheid. Hij wil af van de vrijblijvendheid en overgaan naar een wettelijke verplichting.

Nu is de bereidheid voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg vooral gebaseerd op vrijwilligheid. Dat gaat niet snel genoeg. Minister Bruins gaat per zorgproces toewerken naar een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling.
NICTIZ heeft tien processen vastgesteld voor de start van de digitale gegevensuitwisseling. Dit zijn: ambulance-overdracht, huisartswaarneming, triageverwijzing, acute verloskunde, verpleegkundige overdracht, ziekenhuisoverdracht, medicatie, beelduitwisseling, verwijzing, jeugdgezondheidszorg en ketenzorg bij chronische aandoeningen.

Eenheid van taal
In zijn brief aan de Tweede Kamer gaat de minister dieper in op de totstandkoming van eenheid van taal en techniek. Juist daar liggen veel barrières. Nu is vaak zo dat de huisarts dezelfde soort gegevens anders registreert dan bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Zo betekent de afkorting BB voor een arts bovenbuik en voor de fysiotherapeut bovenbeen. Juist in de medische wereld is het belangrijk dat alle zorgverleners op dezelfde manier informatie uitwisselen. “Om eenheid van taal in de hele zorg te bevorderen is een gemeenschappelijk ‘woordenboek’ nodig. Ik zal het veld ondersteunen door te stimuleren dat de door het RIVM en Nictiz aanbevolen internationale standaarden in het Nederlands beschikbaar komen. Leveranciers van in de zorg gebruikte ICT moeten vervolgens de afspraken over taal in hun systemen inbouwen”, schrijft Bruins.

Eenheid van techniek
Dan is er nog het probleem van de landelijke koppeling. Systemen binnen instellingen moeten in de toekomst altijd digitaal zijn gekoppeld, zodat er voor zorgprofessionals integraal inzicht is in alle gegevens van de patiënt (mits de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven). Dat vereist dus openheid, toegankelijkheid en uitwisselbaarheid. En voor die landelijke gegevensuitwisseling zijn afspraken en voorzieningen nodig. Bruins oppert dat, naast de UZI-passen, mogelijk het door VWS gerealiseerde Landelijke Register Zorgaanbieders een rol kan spelen in het toegankelijk maken van elektronische adresgegevens van zorgprofessionals en zorgaanbieders.

Cybersecurity
Voor de digitale veiligheid verwijst Bruins naar Z-CERT. Z-CERT biedt specifieke kennis van hard- en software en medische technologie in de zorg en ondersteunt zorgverleners bij incidenten. Daarnaast biedt Z-CERT diensten om de weerbaarheid op het gebied van cybersecurity te vergroten. Hij vindt dat alle zorginstellingen aangesloten moeten zijn bij een organisatie als Z-Cert.

Plan van aanpak
Digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorg is een enorme klus die nog jaren in beslag gaat nemen. Het kabinet heeft hiervoor 400 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt samen met alle betrokkenen, waaronder zorgverzekeraars, ziekenhuizen, huisartsen en medisch specialisten, een apart plan van aanpak voor stapsgewijze digitalisering van de zorg. Uiterlijk 1 april 2019 stuurt minister Bruins het plan van aanpak naar de Tweede Kamer.

Niet meer administratie of hogere kosten
Tot slot benadrukt de minister dat de  aanpak niet mag leiden tot onnodige verhoging van de administratieve lasten en tot hogere kosten van zorg. Dat is dus ook nog wel een uitdaging….

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

(Foto: Shutterstock)

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *