Afscheid Nienke Hulshof, directeur Raedelijn

Afscheid Nienke Hulshof, directeur Raedelijn

Datum: 10 oktober 2018

Nienke Hulshof

Nienke Hulshof heeft het belang van de gezondheidszorg van jongs af ervaren. Als dochter van een huisarts maakte ze de huisartsenzorg van dichtbij mee. Ze heeft zich zo’n tien jaar ingezet voor Raedelijn, de ROS (regionale ondersteuningsorganisatie) in Midden-Nederland, eerst als adjunct-directeur en al snel als directeur. Per 1 november a.s. stapt ze over naar het Diakonessenhuis in Utrecht.

Van de eerste naar de tweede lijn, een opvallende stap.
Ze toont de haar zo kenmerkende brede glimlach. “Zo groot is die stap niet. De lijnen vervagen steeds meer en dat is maar goed ook. Uiteindelijk gaan we steeds meer vanuit netwerken handelen. Dit ziekenhuis heeft goede contacten met de eerste lijn, er is visie en men is bereid te vernieuwen. Dat vind ik echt van belang.”

Niet gedacht om eens over te stappen naar een andere sector?
“Beslist niet. Gezondheidszorg raakt iedereen, het gaat om mensen. Dat maakt het mooi. Het zorgveld is steeds in beweging en ik ben ervan overtuigd dat we het met elkaar nog beter kunnen maken.”

Als je zolang in de eerste lijn hebt gewerkt, heb je het zeker zien veranderen?
Nienke knikt instemmend. “Absoluut, vooral in de mate van samenwerking. Het huisartsenvak begon met veel solopraktijken, daarna kwamen de HOED’en (Huisartsen Onder Een Dak), gezondheidscentra en de oprichting van de zorggroepen. Door de transities bij gemeentes – de Wmo en jeugdzorg – en andere financiering vond vervolgens verschuiving plaats van samenwerking in de keten naar samenwerking in netwerken met andere partijen, zoals gemeenten en ziekenhuizen. Daarnaast ontstond er in die jaren een veranderde kijk op zorg, met de introductie van de definitie van positieve gezondheid met aandacht voor gezondheid in plaats van alleen ziekte.”

Hadden die veranderingen ook invloed op Raedelijn?
“Zeker. Elke organisatie moet meebewegen met wat de omgeving vraagt. Onze rol is verschoven van het faciliteren van ontmoetingen tussen professionals en lokale ondersteuning naar een adviserende en leidende rol in complexe netwerken met partijen uit verschillende domeinen. Het gaat steeds meer om het signaleren, zien wat nodig is in het veld en vanuit deze onafhankelijke rol met visie en veranderkundige expertise aan de slag, zowel op strategisch niveau als operationeel, de implementatie. Beide zijn belangrijk. Als Raedelijn zetten we in op partnerschap met onze klanten/samenwerkingspartners.”
Ze benadrukt: “Je kunt gezamenlijk komen tot werkafspraken op papier. Maar dan is er nog niets veranderd. Het moet gevoeld worden, doorleefd in de context waarin je werkt en dat vraagt commitment van een ieder om er voor te gaan. Huidige vraagstukken in de zorg vereisen een andere benadering. Waarvan je door de complexiteit de uitkomsten van tevoren nog niet weet, maar waarvan je wel weet dat het anders kan en moet. Dit vereist partnerschap. Je kunt alleen iets samen bereiken als er onderling vertrouwen is en het lef om het met elkaar anders te gaan doen.”

Reguliere antwoorden sluiten onvoldoende aan bij de complexe vraagstukken

Wat is volgens jou een belangrijk aandachtspunt in de nabije toekomst?
“De digitale transformatie”, antwoordt Nienke ogenblikkelijk. “Volgens mij staan we nog maar aan het begin daarvan. Grote spelers als Apple, Amazon gaan een belangrijke rol spelen in de gezondheidszorg. Dat vraagt ook wat van de zorg zelf. Wat vinden we daarvan? Het gaat namelijk niet alleen om de dienst of het product, maar juist om het inbedden van digitalisering in de huidige processen, het ermee leren omgaan en wat het betekent in de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Dat is op dit moment nog onderbelicht.”
Na een korte stilte vervolgt ze: “Daarnaast blijft implementatie een belangrijke uitdaging. Inspirerende kartrekkers komen met prachtige innovaties, maar hoe kun je die vervolgens realiseren in de dagelijkse praktijk? Dat is beslist noodzakelijk, maar bepaald niet eenvoudig.”

Tot slot
Haar overtuiging: “We gaan naar een tijdperk dat de reguliere antwoorden onvoldoende aansluiten bij de complexe vraagstukken die er spelen. Dat vereist dat je het lef moet hebben om te kijken wat er werkt en afscheid nemen van datgene wat niet meer functioneel is. Ik denk dat we niet alleen moeten inzetten op het oplossen van problemen, maar dat we met elkaar een ander gesprek moeten voeren. En daarin is samenwerking voor mij een sleutelwoord, over de grenzen van organisaties, domeinen en lijnen heen. Geen enkele partij kan het meer alleen.”

Het is duidelijk: het Diakonessenhuis kan zich gelukkig prijzen met de komst van Nienke Hulshof. Niet alleen vanwege haar prachtige glimlach, maar vooral vanwege haar bevlogenheid en inzet.

Gerda van Beek

 

(Foto: Raedelijn)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *