Wim Klein Nagelvoort neemt afscheid van Elaa

Wim Klein Nagelvoort neemt afscheid van Elaa

Datum: 10 december 2018

Vanuit het Flevoziekenhuis, naar de Zorggroep voor de totstandkoming van de huisartsenpost in Almere, vervolgens de start en doorontwikkeling van ROSAlmere, met tot slot de fusie met 1ste Lijn Amsterdam. En nu neemt Wim Klein Nagelvoort per 1 januari a.s. afscheid van Elaa. Zijn kennis en expertise blijft gelukkig beschikbaar via zijn eigen adviesbureau.

In 2002 kreeg Wim Klein Nagelvoort het verzoek om de huisartsenpost in Almere op te richten. “Dat was op zijn Almeers pionieren. De hap is gestart in een gezondheidscentrum”, herinnert hij zich glimlachend. Na een half jaar werd er een noodlokaal geplaatst op de parkeerplaats van het Flevoziekenhuis: de nieuwe behuizing van de huisartsenpost. “Na uitbouw, opbouw, doorbouw is de huisartsenpost in december 2008 ingetrokken in het gebouw van het ziekenhuis.”

Van huisartsenpost naar ROS
Voor Wim tijd voor een nieuwe uitdaging. Die vond hij in de vorm van ROSAlmere. “Almere is koploper in geïntegreerde eerstelijnszorg, daarom ging in eerste instantie het grootste deel van de ROS-gelden naar de Zorggroep Almere. Maar de zorgverzekeraar wilde dat ROSA als zelfstandige organisatie meer in het veld werd gepositioneerd, met aandacht voor de vrijgevestigde zorgverleners.” Onderkoeld: “Afijn, dat werd een kruiwagen met kikkers.” Maar het is gelukt. De ROS werd een eigen stichting, met eigen adviseurs.

ROSA verwierf een stevige positie in het Almeerse. “We deden veel voor de vrijgevestigde professionals, maar er kwam ook een goede samenwerking met de Zorggroep Almere tot stand. Zo hebben we de meldcode huiselijk geweld geïmplementeerd”, blikt Wim terug. Echter: in de loop van de jaren verminderde het budget, waardoor de organisatie kleiner werd en daardoor kwetsbaarder. “We wilden daarom samenwerking met een andere ROS, maar welke? De verloskundigen waren gelinkt met het Gooi, de fysiotherapeuten meer met de polder en de huisartsen met Amsterdam.”

Fusie
Het werd Amsterdam. Na het overgangsjaar  2017 is per 1 januari 2018 de fusie officieel van 1ste Lijn Amsterdam met ROS Almere tot Elaa. “In Almere is daarna veel ontwikkeld waarbij we de expertise van ‘Amsterdam’ konden inzetten”, zegt Wim tevreden. “Zoals Welzijn op Recept, het paramedisch platform, Almere heeft nu een projectleider O&I en er is veel contact met de gemeente over ouderenzorg.”

Zwaluwstaart Zorgadvies
Tijd om zich te herbezinnen. Welke nieuwe uitdaging ligt in het verschiet? “Gezien het enorme netwerk dat ik heb, met name in Almere, heb ik besloten om voor mezelf te beginnen”, zegt een energieke Wim. “Met als bedrijfsnaam ‘Zwaluwstaart Zorgadvies’. Dat staat voor de verbinding: bij elkaar brengen en houden. Daar ligt mijn kracht.”

“Als persoonsgerichte zorg goed wordt doorgevoerd, verdwijnen de lijnen en domeinen”

Persoonsgerichte zorg
Terugkijkend naar bijna 17,5 jaar eerste lijn ziet Wim veel ontwikkelingen – en doorontwikkelingen – Zoals zorg op de juiste plek. “Dat deden we in 2008 al. Dat geldt ook voor ZZ naar GG, daar waren we vanaf 2009 reeds mee bezig. Maar nu wordt het breed opgepakt, met positieve gezondheid, triple aim, de samenwerking met het sociaal domein, meer in de wijk, dicht bij de patiënt. Dat is goed. We moeten af van de domeinen- en lijnen-structuur. Het moet gaan om persoonsgerichte zorg, met als uitgangspunt de patiënt. Wat heeft die nodig aan zorg, ondersteuning, welzijn, vrijwilligers? Als dat goed wordt doorgevoerd, verdwijnen de domeinen. Daarnaast is er technologische revolutie: daarvan staan we nog maar aan het begin. De Googles en Apples in deze wereld zullen dat veel integraler aanpakken dan de zorgsector, die nog teveel uitgaat van het oude denken. De patiënt als beheerder van een pgo, zijn eigen levensdossier, waar de zorg maar een klein onderdeel van uitmaakt. Het zorgsysteem is daar nog niet op toegerust.”

Betalen voor gezondheid
Hij vervolgt: “Goed dat preventie hoger op de agenda staat. Dat moet vanuit de overheid worden opgepakt. Het adagium ‘wat je betaalt, krijg je veel van’, doet zeker opgeld. Zoals in China de artsen werden betaald voor het aantal dagen dat de keizer gezond was. Dat moet bij ons ook de mindset worden: hoe kun je mensen gezond houden? Dus je moet belonen voor gezondheid, niet voor ziekte. Dat betekent ook flink investeren in opleiding, ter verminderen van het aantal mensen met lage SES. Doe een deel van het VWS-budget naar onderwijs, zoals is gebeurt in Finland. Die gedachte triggert me.” Nuchter besluit hij: “Maar dat ga ik niet meer meemaken.”

 

Gerda van Beek

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *