Kerncijfers bieden meer inzicht in palliatieve zorg

Kerncijfers bieden meer inzicht in palliatieve zorg

Datum: 12 september 2019

Dankzij steeds meer mogelijkheden van levensverlengende interventies, stijgt de vraag naar palliatieve zorg. Meer mensen doen een beroep op deze vorm van zorg, en een langere periode. Hoe eerder palliatieve zorg in het ziektetraject wordt ingezet, hoe beter het is voor de zieke en zijn naasten. Maar: hoe groot is de behoefte aan palliatieve zorg? Hoeveel mensen hebben een aandoening of kwetsbaarheid met een verwacht overlijden in het verschiet? En: hoe vaak wordt in die palliatieve zorgbehoefte voorzien? De publicatie ‘Kerncijfers palliatieve zorg’ bevat deze en meer gegevens.

Deze uitgave Kerncijfers palliatieve zorg van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) biedt inzicht in o.a. het aantal mensen met (mogelijke) behoefte aan palliatieve zorg, potentiële overbehandeling in de laatste maand van het leven en de inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Hiermee is informatie over palliatieve zorg beschikbaar voor zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en ondersteuningsorganisaties palliatieve zorg.

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven van patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid en hun naasten. Het doel is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, door bijvoorbeeld het voorkomen of verlichten van lijden. Palliatieve zorg heeft oog voor het behoud van autonomie en zorgt voor toegang tot informatie en keuzemogelijkheden. In Nederland worden alle zorgverleners geacht palliatieve zorg te kunnen bieden, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners.

Ondersteuning voor zorgverleners
Zorgverleners kunnen op verschillende manieren de hulp vragen van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Elk ziekenhuis in Nederland heeft een team palliatieve zorg. Ook is er een landelijk dekkend telefonische regionale consultatievoorziening voor palliatieve zorg, onder verantwoordelijkheid van IKNL. In de eerste lijn zijn er op het moment 200 PaTz-groepen (palliatieve thuiszorg) actief. Daarin werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners samen.

Veel vragen over medicatie
In 2018 waren er ruim 6000 consulten van de telefonische regionale consultatievoorziening van IKNL. De vragen kwamen vooral van huisartsen gesteld (68%), maar ook medisch specialisten en verpleegkundigen/verzorgenden weten de consulenten te vinden. In 70% van de consulten betreft het een probleem op het gebied van medicatie, zoals dosering, toediening, of combinatie met andere medicatie.

You tube
Zie ook de animatiefilm ‘Wat is palliatieve zorg?’

 

(Foto: Pixabay)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *