Terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig

Terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig

Datum: 6 november 2019

palliatieve_zorgIn de palliatieve zorg is het in de meeste situaties niet meer nodig om een zogenaamde terminaliteitsverklaring standaard te gebruiken. Dat hebben verschillende partijen uit de zorg, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, V & VN, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS met elkaar afgesproken. De verklaring zorgt voor veel onvrede onder patiënten en zorgprofessionals, omdat het patiëntonvriendelijk is en voor veel onnodige administratie zorgt.

Met een terminaliteitsverklaring geeft een arts aan dat de laatste levensfase is aangebroken en dat de levensverwachting van de patiënt niet langer dan ongeveer drie maanden is. De behandelend art moest deze verklaring altijd invullen en afgeven om de inzet van extra zorg in de wijkverpleging en de langdurige zorg (Wlz) te verantwoorden. Dat is vanaf nu verleden tijd. Daarnaast werd de verklaring door hospices en bijna thuis huizen gebruikt om de toelating tot een hospice/bijna thuis huis te onderbouwen. Zorgverzekeraars hebben afgesproken dat de terminaliteitsverklaring in deze situaties niet meer standaard wordt opgevraagd.

De terminaliteitsverklaring is voorlopig alleen nog nodig bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget voor zorg in de palliatief terminale fase.

Klik hier als u wilt weten wat er nu zonder de terminaliteitsverklaring van zorgprofessionals wordt verwacht.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *