Patiënten én zorgverleners positief over persoonsgerichte zorg
jul15

Patiënten én zorgverleners positief over persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg: iedereen heeft het erover. Maar hoe zet je dat concreet in bij een huisartsenpraktijk? Huisartsenpraktijken van Zorggroep RCH in Midden-Brabant hebben zich een jaar extra ingezet voor persoonsgerichte zorg. De resultaten van het project ‘Anders denken, anders doen’ zijn positief. Het fysieke en sociale welzijn van de patiënten is verbeterd. Daarnaast zeggen zorgverleners dat hun werk leuker is geworden. ...

Read More
Vergoeding voor stageplaatsen in huisartsenpraktijk
jul15

Vergoeding voor stageplaatsen in huisartsenpraktijk

Stageplaatsen in de huisartsenpraktijk vormen de pijler voor aanwas van nieuw ondersteunend personeel, zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners. Zeker nu het tekort aan personeel een steeds groter probleem vormt in de zorg, ook bij huisartsen, zijn voldoende stageplekken essentieel voor de aanwas van nieuwe medewerkers. Daarom een dringende oproep aan alle huisartsen hieraan mee te werken. Zowel voor de praktijkbegeleiding...

Read More
Subsidie voor keuzehulpen in eerste lijn
jul10

Subsidie voor keuzehulpen in eerste lijn

PATIENT+ en een consortium van zorgorganisaties hebben onlangs subsidie gekregen van Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS. De subsidie zorgt ervoor dat samen beslissen met keuzehulpen nu ook beschikbaar wordt voor de eerste lijn, waardoor ook in de huisartspraktijken de zorg beter kan aansluiten bij de wensen van de patiënt. Het ziekenhuis Bernhoven, het Reinier de Graaf en de Rivas Zorggroep nemen samen met drie...

Read More
Tarief voor huisartsen die patiënten online inzage geven
jul09

Tarief voor huisartsen die patiënten online inzage geven

Per 2020 kunnen huisartsen die deelnemen aan het programma OPEN om patiënten online inzage te geven, daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief vastgesteld op €2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief. Huisartsenpraktijken moeten aan vier voorwaarden voldoen om dit tarief te kunnen declareren. Die voorwaarden zijn: Deelname aan een regionale OPEN-coalitie; Deelname...

Read More
Enquête over inzet VS of PA: vul ook in
jul08

Enquête over inzet VS of PA: vul ook in

Er is veel belangstelling voor de opleiding van physician assistant (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). Hoe groot is de vraag eigenlijk in de nabije toekomst naar PA’s en VS’en? Het Capaciteitsorgaan wil dat graag weten. Zij moet namelijk eind van het jaar VWS en het veld adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit voor PA’s en VS’en. Heeft u zicht op het aannemen en/of opleiden van zorgprofessionals...

Read More
Mensen met kanker willen meer steun van huisarts
jul08

Mensen met kanker willen meer steun van huisarts

Huisartsen kunnen een prominentere rol spelen bij het ondersteunen van kankerpatiënten. Hoewel een ruime meerderheid behoefte heeft aan contact met de huisarts, zegt een op de vijf van deze patiënten geen contact te hebben gehad met hun huisarts. Ook ervaren de meeste patiënten nog weinig hulp bij het maken van keuzes in hun behandeling. Ze geven aan behoefte te hebben aan contact met een gespecialiseerd verpleegkundige. Dat blijkt...

Read More
App voor huisartsen: sneller juiste zorg en minder verwijzingen naar orthopeed
jul05

App voor huisartsen: sneller juiste zorg en minder verwijzingen naar orthopeed

Hoe kunnen patiënten met klachten aan spieren en gewrichten sneller de juiste zorg krijgen? De wachttijden voor een behandeling bij een orthopeed in het ziekenhuis zijn soms lang. Een proef met een app bij twee Nijmeegse gezondheidscentra van ongeveer twintig huisartsen laat zien dat het anders kan. Patiënten krijgen sneller de juiste zorg, doordat de huisarts via deze app binnen 24 uur advies krijgt van de specialist. Huisartsen...

Read More
Actief toestemming patiënt vragen voor gegevensuitwisseling
jul04

Actief toestemming patiënt vragen voor gegevensuitwisseling

Digitale uitwisseling van medische patiëntgegevens tussen huisartsen en huisartsenposten vindt nog steeds weinig plaats. En daar moet verandering in komen. Hoezeer VZVZ haar best doet om het belang ervan te benadrukken, er zijn nog steeds veel patiënten die daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Niet omdat ze tegen zijn, maar vanuit onbekendheid. Een actieve inzet van huisartsenpraktijken kan daarin verandering brengen. Daarom is...

Read More
Flitspresentatoren gezocht voor studiedag ouderenzorg
jul03

Flitspresentatoren gezocht voor studiedag ouderenzorg

Op 3 oktober a.s. houdt de Guus Schrijvers Academie een studiedag over ouderenzorg in de eerste lijn. Hoe ziet de zorg en dienstverlening rond thuiswonende ouderen er de komende jaren uit? En hoe kan de eerste lijn omgaan met de groeiende groep kwetsbare ouderen die de meeste zorg nodig heeft? Voor deze studiedag worden nog enkele sprekers gevraagd die als ‘flitspresentator’ een goed voorbeeld, onderzoek, of actueel project rond...

Read More
Proef met palliatieve zorgcoach
jul01

Proef met palliatieve zorgcoach

Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. In deze intensieve periode is het voor de patiënt prettig een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom is er in de regio Arnhem en De Liemers een proef met de palliatieve zorgcoach (PZ-coach) gestart. Dat is een verpleegkundig specialist die de patiënt ondersteunt en adviseert, ongeacht bij welke zorgverlener deze onder behandeling is (thuis,...

Read More