Zelf bloeddruk meten geeft minder stress
feb26

Zelf bloeddruk meten geeft minder stress

Patiënten die zelf hun bloeddruk meten, hoeven minder vaak op consult te komen en ervaren meer verantwoordelijkheid voor hun aandoening. Een goed voorbeeld van zorg op de juiste plek. In het kader van Gezonde zorg, Gezonde regio deed gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn een pilot met het zelf meten van de bloeddruk. Niet alleen patiënten zijn tevreden, ook zorgverleners hopen de werkwijze verder te kunnen ontwikkelen....

Read More
VWS erkent problemen rond huisartsenzorg in kleinschalige woonvormen
feb25

VWS erkent problemen rond huisartsenzorg in kleinschalige woonvormen

Eind vorig jaar trokken huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde aan de bel, omdat de medische zorg aan ouderen in de kleinschalige woonzorgvoorzieningen niet goed is geregeld. Het ministerie van VWS erkent dat er problemen zijn met de verantwoordelijkheidsverdeling bij deze zorg en laat de Tweede Kamer weten dat woonzorgaanbieders er vooraf op moeten toezien dat de medische functie goed is geborgd. Ook ligt het...

Read More
NZa wil e-health stimuleren via innovatieve bekostiging
feb25

NZa wil e-health stimuleren via innovatieve bekostiging

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kent de zorg al veel e-health toepassingen, maar vaak nog op kleine schaal. Terwijl vooral bij chronisch zieken deze toepassingen de zorg beter en efficiënter kunnen maken. Ze wil het daarom mogelijk maken e-health breder in te zetten. Door bijvoorbeeld te stimuleren dat huisartsen digitale foto’s van huidaandoeningen bij patiënten voorleggen aan de dermatoloog. Ook wil de NZa een overzicht...

Read More
Anderhalvelijns rugpoli behandelt sneller en bespaart kosten
feb21

Anderhalvelijns rugpoli behandelt sneller en bespaart kosten

De inrichting van een anderhalvelijns poli voor lage rugklachten heeft in Maastricht in twee jaar tijd geleid tot sterke verbetering van doorlooptijd, een grotere tevredenheid van patiënten en zorgprofessionals en kostenbesparing. Door de primaire zorg voor lage rugklachten buiten het ziekenhuis en dichterbij de patiënt te organiseren, wordt voorkomen dat patiënten soms maanden, of zelfs jaren, van het kastje naar de muur worden...

Read More
Betere zorg hartfalen door samenwerking huisartsen en Bernhoven
feb21

Betere zorg hartfalen door samenwerking huisartsen en Bernhoven

Huisartsen, aangesloten bij Zorggroep Synchroon, en de cardiologen van Ziekenhuis Bernhoven gaan samenwerken om de zorg voor patiënten met hartfalen sterk te verbeteren. Door goede afspraken over de zorg te combineren met innovatieve software en één gezamenlijk patiëntdossier, kan de stabiele hartfalenpatiënt vanaf nu grotendeels in de huisartsenpraktijk behandeld worden. Het resultaat is optimale afstemming van de zorg, minder...

Read More
Online campagne gestart voor Volgjezorg
feb20

Online campagne gestart voor Volgjezorg

Van februari tot aan de zomer voert de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), die het Landelijk Schakelpunt beheert, online campagne voor Volgjezorg. Het doel is mensen bekend te maken met Volgjezorg en de mogelijkheid online toestemming te regelen voor de uitwisseling van medische gegevens via de persoonlijke omgeving op Volgjezorg. Daarnaast worden mensen erop gewezen dat zij via Volgjezorg zelf kunnen...

Read More
Preconceptievoorlichting hard nodig: PIL helpt daarbij
feb19

Preconceptievoorlichting hard nodig: PIL helpt daarbij

“Wilt u het komende jaar misschien zwanger worden?” Dat is volgens prof. Eric Steegers, gynaecoloog Erasmus MC, de vraag die alle professionals aan alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd zouden moeten stellen. Op deze manier kunnen veel meer vrouwen worden bereikt voor de zo nodige preconceptievoorlichting. De Preconceptie Indicatielijst (PIL) biedt zorgverleners daarbij ondersteuning.  Eric Steegers stelt dat veel huisartsen en...

Read More
Minder antibioticavoorschriften bij samen beslissen
feb18

Minder antibioticavoorschriften bij samen beslissen

In huisartsenpraktijken waar meer gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt, schrijven huisartsen minder antibiotica voor. Het gaat hierbij om situaties met jongere patiënten waarin volgens de richtlijnen een antibioticum valt te overwegen, maar dit niet per se noodzakelijk is. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, met gegevens uit elektronische patiëntendossiers van Nivel Zorgregistraties en vragenlijsten van het Consumentenpanel...

Read More
Bij complexe patiënten is samen beslissen van belang
feb14

Bij complexe patiënten is samen beslissen van belang

Patiënten met een mix van geestelijke en fysieke aandoeningen vormen een complex probleem in de zorg. Multimorbiditeit maakt een heldere diagnosestelling ontzettend lastig. Complexe patiënten, soms suïcidaal, hebben meestal een enorm dossier. Meerdere artsen en hulpverleners in verschillende behandelsettingen houden zich met hen bezig, waarbij de zorgcoördinatie veelal te wensen over laat. Dat zegt professor Christina van der...

Read More
Taakherschikking is meer dan een VS of PA
feb08

Taakherschikking is meer dan een VS of PA

Taakherschikking is in opmars. Meestal denken we dan meteen aan de verpleegkundig specialist (VS) of de physician assistant (PA). Maar taakherschikking is méér dan het in huis halen van een nieuwe collega. Taakherschikking gaat over anders organiseren van het werk en daarbij het hele team betrekken. KOH heeft zich het afgelopen decennium ontwikkeld tot Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn. Directeur Emmy Derckx: ‘De eerste stap...

Read More