Krachtige Basiszorg start in Haarlem Oost

Samenwerking tussen huisartsen en sociaal wijkteams moet leiden tot een integrale aanpak van gezondheidsproblematiek.

Read More

Blokhuis wil Welzijn op Recept in Zorgverzekeringswet

De interventie is veelbelovend maar er is nog ruimte voor verbetering. Zo kan het aantal verwijzingen per huisarts omhoog.

Read More

Eén regionaal nachtzorgteam Gelderse Vallei

In de Gelderse Vallei komt 1 regionale nachtzorgteam, voor tijdelijke, incidentele (wijk)verpleegkundige zorg ’s nachts.

Read More

Regionalisering: wie is in de lead?

Er zijn veel partijen die de lead willen nemen in regionalisering van de zorg.

Read More

Tragedy of the commons: de diagnose voor de zieke organisatie van gezondheidszorg

Laten we streven naar nog een beter zorgpad voor mensen die ziek en niet ziek zijn. Dat opent de deuren voor preventie.

Read More

Capaciteitsplan: meer opleidingsplaatsen

Het Capaciteitsplan bevat, naast adviezen over de instroom voor de jaren 2021-2024, enorm veel informatie.

Read More

Opschaling ondersteunende zelfzorg

Reguliere partijen moeten ondersteunende zelfzorg in hun processen, inkoop, standaarden en opleiding gaan inbedden.

Read More

Geen eigen risico voor stoppen-met-rokenprogramma

in 2020 betalen patiënten geen eigen risico meer wanneer ze een stoppen-met-rokenprogramma volgen.

Read More

Nederlandse zorg scoort goed bij internationale vergelijking

Bij een vergelijking van gezondheidszorg in 10 welvarende landen scoort Nederland heel goed.

Read More

ACM stelt voorwaarden aan samenwerking Juiste Zorg op de Juiste Plek

In de beleidsregel staat dat de ACM geen boete oplegt als een samenwerking voldoet aan vijf voorwaarden.

Read More