Ruimte voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing in eerstelijnsverblijf
dec13

Ruimte voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing in eerstelijnsverblijf

Tot nu toe konden aanbieders van eerstelijnsverblijf afspraken maken met zorgverzekeraars over laag complexe zorg, hoog complexe zorg of palliatief terminale zorg. Per 1 januari 2019 is prestatie ‘resultaatbeloning en zorgvernieuwing’ toegevoegd, waarmee doorontwikkeling van het eerstelijnsverblijf tot stand kan komen. Met deze prestatie bestaat er de mogelijkheid tot het maken van afspraken over bijvoorbeeld zorgvernieuwing of het...

Read More
Trimbos zoekt poh’s-ggz voor onderzoek naar effecten functie
dec13

Trimbos zoekt poh’s-ggz voor onderzoek naar effecten functie

Het Trimbos instituut en de Landelijk Vereniging POH-GGZ gaan onderzoeken wat wel en niet goed werkt bij de praktijkondersteuner-ggz bij de huisarts. In bijna alle huisartsenpraktijken is een poh-ggz werkzaam. Er is echter nog weinig bekend over de effectiviteit van de functie. Hoe kan de functie van poh-ggz het beste worden georganiseerd en uitgevoerd, zodat de hulpverlening effectief is, tegen aanvaardbare kosten, met tevreden...

Read More
Professionals welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam
dec11

Professionals welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam

In 2019 en 2020 voert de gemeente Nijmegen een pilot uit in Lindenholt en Nijmegen-Zuid met professionals van welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam. Zo’n team moet meer zelf ondersteunen en op die manier ervoor zorgen dat de gemeente meer grip krijgt op zorgindicaties en verwijzingen. Met deze werkwijze is minder zorginkoop nodig, is de verwachting. Het is één van de te onderzoeken maatregelen om de kosten voor Wmo en de...

Read More
Beroepsverenigingen versterken met kennisagenda hun kennisontwikkeling
dec10

Beroepsverenigingen versterken met kennisagenda hun kennisontwikkeling

Negen beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg en het onderzoekskader paramedische zorg hebben onlangs hun kennisagenda’s aangeboden aan  Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS. Voor kwalitatief goede en integrale zorg in de eerste lijn is samenwerking essentieel, ook op het vlak van kennisontwikkeling. De beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten,...

Read More
Gevraagd voor sociale kaart: GLI-aanbieders
dec08

Gevraagd voor sociale kaart: GLI-aanbieders

De invoering van de GLI per 1 januari 2019 is een feit. Vanaf die datum komen patiënten op het spreekuur die gaan vragen naar de GLI. Wat nog niet vaststaat, is welke zorggroepen contractafspraken hebben gemaakt met een van de drie beweegprogramma’s en welke zorgprofessionals de GLI gaan uitvoeren. Arts en Leefstijl is gestart met een sociale kaart. Biedt u ook een GLI–programma? Geef dit dan door, zodat dit kan worden...

Read More
Diabetes keren begint met zelf sturen
dec05

Diabetes keren begint met zelf sturen

Deelnemers aan Herstelcirkel worden bewuster, krijgen meer vertrouwen in zichzelf, durven eigen doelen te stellen en doen zelfmanagementvaardigheden op. Dat zegt onderzoekster Harmke Hulshof die namens Radboudumc een verdiepend onderzoek heeft gepubliceerd over de groeps- en veranderdynamiek van Herstelcirkel in de wijk. De studie adviseert om de aanpak van Herstelcirkel nog verder af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van de...

Read More
Haagse hartpatiënten blijven onder behandeling bij huisarts
dec03

Haagse hartpatiënten blijven onder behandeling bij huisarts

Dankzij een maandelijks bezoek van een cardioloog van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) aan de huisarts, halveert het aantal patiënten met hartproblemen dat door de huisarts wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis. Patiënten krijgen hierdoor het vertrouwen dat er goed naar hun probleem is gekeken en worden sneller geholpen. Huisartsen en cardiologen leren elkaars gedachtegang beter begrijpen. Dat meldt het Haaglanden MC. Patiënten met...

Read More
Pilot voor thuistest bij darmproblemen
dec01

Pilot voor thuistest bij darmproblemen

Als patiënten met een prikkelbare darm syndroom (PDS) zelf hun ontlasting kunnen laten testen op ernstige aandoeningen, voorkomt dat vaak een verwijzing naar het ziekenhuis. Huisarts Jos Dirven wil zo’n thuistest invoeren en is een pilot gestart. Inmiddels is deze afgerond met positief resultaat. De Mura Zorgadvies heeft ondersteuning geboden. Huisarts Jos Dirven uit Renswoude vroeg zich af of hij meer kon doen voor patiënten met het...

Read More
Ondersteunende zelfzorg is niet vanzelfsprekend
dec01

Ondersteunende zelfzorg is niet vanzelfsprekend

Als mensen zelf meer grip krijgen op hun leefstijl, werkt dit positief op hun gezondheid én hun kwaliteit van hun leven. Maar hoe pak je dat aan? Dat is nog niet zo vanzelfsprekend. In de regio Almelo loopt er een proef met de zogenoemde ‘ondersteunende zelfzorg’. Huisartsen en praktijkondersteuners krijgen een training om breder te kijken naar gezondheid en gedrag. ‘Ondersteunende zelfzorg’ betekent dat patiënten die veel zorg nodig...

Read More
Financiele prikkels in de zorg leiden tot kostenbesparing
nov28

Financiele prikkels in de zorg leiden tot kostenbesparing

De hoge zorgkosten in ons land vormen een groot punt van zorg. Kunnen financiële prikkels de zorgkosten omlaag brengen? Arthur Hayen promoveert daar eind november 2018 op. Hij heeft in zijn onderzoek gekeken naar een nieuwe prikkel voor huisartsen, namelijk shared savings. En naar de bestaande prikkel voor alle verzekerden, namelijk het eigen risico. Beide systemen leiden tot besparingen. Dat blijkt uit het proefschrift van...

Read More