Gesprekskaart voor dialoog tussen werkgever en werknemer

Gesprekskaart voor dialoog tussen werkgever en werknemer

Datum: 22 januari 2020

De vraag naar huisartsenzorg is flink gegroeid en de zorgvraag is complexer geworden. Aan medewerkers worden andere eisen gesteld en de werkdruk is hoog. Daarom is het zo belangrijk om aandacht te besteden aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar hoe doe je dat concreet? Hoe breng je duurzame inzetbaarheid in de praktijk? Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers is aan de slag gegaan met dit vraagstuk. Ze hebben een gesprekskaart ontwikkeld die bestaat uit een overzicht met vragen uit verschillende invalshoeken. Zowel de situatie op de werkvloer als de talenten, wensen en omstandigheden van de medewerker komen aan bod. De medewerker en leidinggevende kunnen die vragen bespreken die het beste passen bij hun situatie.

Bij ‘duurzaam inzetbaar’ gaat het erom dat een medewerker gemotiveerd, gezond, vakbekwaam en productief is, nu en in de toekomst. Dat is in het belang van de medewerker zelf en de werkgever, en beiden hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid. Maar het is vooral iets om samen op te pakken. Met het goede gesprek over wat de mede-werker nodig heeft en hoe de werkgever daarbij kan helpen.

Luisteren naar behoeften
De gesprekskaart leent zicht uitstekend voor inzet bij het reguliere functioneringsgesprek of jaargesprek, omdat er veel parallellen zijn met de onderwerpen die in die gesprekken aan bod komen. Goed werkgeverschap is onder meer goed luisteren naar de behoeften van je mensen. Vragen zoals ‘Hoe is je energieniveau tijdens en na je werk? Hoe kunnen we nog beter gebruikmaken van jouw sterke punten? Zijn de praktische werkomstandigheden en faciliteiten voor jou in orde? Krijg je voldoende erkenning en waardering? Kun je je huidige werk de komende jaren vitaal blijven doen?’, kunnen een goede dialoog makkelijker tot stand brengen. En natuurlijk is het belangrijk dat de medewerker en de leidinggevende vervolgens ook echt iets met de uitkomsten van het gesprek doen.

Goed voor elkaar
Deze kaart is tot stand gekomen in de campagne ‘Goed voor elkaar’ van de cao-partners verenigd in het sociaal fonds huisartsenzorg (SSFH). Goed voor elkaar betekent zowel dat je duurzame inzetbaarheid ‘goed voor elkaar moet hebben’ als dat je ‘goed voor elkaar moet zijn’, zodat je ook blijvend goed voor je patiënten kunt zijn. Het programma richt zich op  huisartsen doktersassistenten, triagisten en praktijkondersteuners.

Lees ook het artikel op ZorgenZ: Heb het als huisarts goed voor elkaar

Download de kaart in kleur
Download de kaart in zwart/wit

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *