Subsidie voor anonieme e-mental health 2020

Subsidie voor anonieme e-mental health 2020

Datum: 3 september 2019

Subsidieaanvragen voor behandelingen met anonieme e-mental health kunnen tot en met 1 oktober 2019 worden ingediend bij het Zorginstituut. Voor 2020 is er voor organisaties in de ggz-zorg en de verslavingszorg € 2 miljoen beschikbaar. De zorg is bestemd voor lichte tot matig ernstige (eerstelijns)problematiek.

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden.
Om een vorm van zorg te bieden, of een opstapje naar reguliere zorg, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. De zorg wordt verleend op digitale wijze en is volledig anoniem.

Lichte tot matige eerstelijnsproblematiek
De zorg is bestemd voor lichte tot matig ernstige (eerstelijns)problematiek. De interventies richten zich onder andere op depressie, angstklachten en eetstoornissen. Ze kan bestaan uit bijvoorbeeld uit online groepssessies, chat/email contact met een behandelaar of online modules die de cliënt onder begeleiding doorloopt.

Uitvoering door Zorginstituut
Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars, is er de subsidieregeling anonieme e-health. Het Zorginstituut voert deze regeling uit. In 2019 hebben 12 organisaties subsidie ontvangen. Voor het subsidiejaar 2019 bedraagt het maximumbedrag per interventie € 347. De indexering voor 2020 is nog niet bekend, maar het Zorginstituut zal deze doorvoeren voor de toegekende subsidieaanvragen van 2020. Het plafond voor deze subsidieregeling is zo’n € 2 miljoen.

De aanvragen moeten uiterlijk dinsdag 1 oktober 2019 om 24.00 uur door het Zorginstituut zijn ontvangen. Zie de informatiebrief en het aanvraagformulier voor deze subsidieregeling van het Zorginstituut.

 

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *